Werkset


Is het mogelijk om "organisaties" op te nemen in een werkset?

1 opmerking

@Pieter:

Een organisatie kan niet meegenomen worden in een werkset. Wel kan je een contactpersoon van de organisatie registreren en hem/haar meenemen in de werkset.