Zodra een rekeningnummer wordt gewijzigd, wordt de digitale machtiging bij het lid beëindigd. In het geval van een wijziging kunnen zich 2 situaties voordoen:

  1. Het eerder ingevoerde rekeningnummer (bij bijvoorbeeld een nieuw lid) klopt niet en dient gecorrigeerd te worden. Er is nog niet eerder via SEPA geïncasseerd bij het lid.
    • U hoeft geen nieuwe machtiging aan te maken. Dubbelklik op de machtiging en verwijder de einddatum.
  2. De persoon heeft een ander rekeningnummer gekregen.
    • U dient nu een nieuwe machtiging aan te maken bij dit lid, omdat een nieuw machtigingskenmerk aangemaakt moet worden. De ingangsdatum van de machtiging wordt de datum van desbetreffende dag. Er kan een machtigingsformulier uitgeprint worden die ondertekend kan worden door het lid. Zodra de machtiging ondertekend is, kunt u de datum van ondertekening invullen. Dit is alleen mogelijk wanneer u een individuele machtiging aanmaakt.

Meer informatie over de stappen die u dient te nemen zie: