Sportlink Club is officieel gecertificeerd als ledenadministratiepakket voor atletiekverenigingen. Dit betekent dat de koppeling tussen Sportlink Club en de bondsadministratie is getest en akkoord is bevonden door de Atletiekunie. Voor verenigingen die de ledenlijst op dit moment al in Sportlink Club hebben staan, geldt dat er een aantal stappen gevolgd dient te worden om hun ledenlijst te synchroniseren met die van de Atletiekunie. Verenigingen die de ledenlijst nog niet in Sportlink Club hebben vastgelegd, hoeven onderstaande stappen niet te volgen.

Voordat wij de koppeling kunnen inschakelen vragen wij je om de volgende stappen te nemen.

1. Controleer in Sportlink Club of de leden aan de juiste bondssporten zijn gekoppeld

Informatie over lidsoorten

Toelichting op de diverse lidsoorten

2. Exporteer de ledenlijst (met bondssporten) uit Sportlink Club naar Excel

Lees hier hoe je de ledenlijst eenvoudig vanuit Sportlink Club naar Excel kunt exporteren.

Let op: Exporteer alleen de bondsleden naar Excel! Bij het opvragen van de ledenlijst in Sportlink Club dien je 'Bondslid' als zoekcriterium in te voeren.

3. Download de ledenlijst van Renflex

Wij verzoeken je bij stap 3 de Excel-versie van de ledenlijst van de vereniging bij Renflex te downloaden. Klik hier om in te loggen in Renflex zodat je de ledenlijst kunt downloaden. Beschik je niet over de juiste inloggegevens voor deze webpagina, dan kun je deze opvragen bij de ledenadministratie van de Atletiekunie (arda.pommer@atletiekunie.nl)

4. Controleer de gegevens

Je hebt de ledenlijst van Renflex gedownload en de ledenlijst uit Sportlink Club naar Excel geëxporteerd. Met deze twee ledenlijsten moet je nu controleren of:

  • Leden die zich in het lopende kalenderjaar hebben afgemeld nog wel in Sportlink Club staan (staan nog actief in Renflex tot 31/12), uitgezonderd afmeldingen wegens overlijden of overschrijving naar andere verenigingen. Staan afgemelde leden niet in Sportlink Club, dan kun je deze leden toevoegen in Sportlink Club.
  • Bondsleden in Sportlink Club de juiste KNAU-lidnummers vermeld hebben staan in het veld Externe code. Foutieve KNAU-lidnummers kun je niet zelf in Sportlink Club verbeteren. In zo'n geval moet je de lidsoort wijzigen naar Oud-lid, het oud-lid verwijderen en het lid opnieuw invoeren met het correcte lidnummer.
  • Het aantal bondsleden in beide lijsten overeenkomt. Komt het aantal bondsleden niet overeen, dan moeten er leden af- of aangemeld worden bij de Atletiekunie.

Let op:

5. Atletiekunie verzoeken koppeling in te schakelen

Als je de stappen 1 t/m 4 succesvol hebt afgerond kun je contact opnemen met arda.pommer@atletiekunie.nl met het verzoek de koppeling in te schakelen.

Na dit verzoek vindt er contact plaats tussen Sportlink Services en de Atletiekunie. Vervolgens wordt de synchronisatie tussen Sportlink Club en de bondsadministratie ingeschakeld en worden gegevens uit uw Sportlink Club dus automatisch met de Atletiekunie uitgewisseld.

Mocht je naar aanleiding van de ontvangen informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze Servicedesk. Je kunt de Servicedesk elke werkdag telefonisch bereiken van 08.00 – 17.00 uur op 088 – 7700500 (lokaal tarief). Wij helpen je graag verder.