In Sportlink Club worden via menu Wedstrijdzaken -> Wedstrijden verwerken -> mDWF vragenlijsten  de vragenlijsten zichtbaar die door een verenigingsscheidsrechter moeten worden ingevuld. Het betreft vragenlijsten die ontstaan als gevolg van het geven van een rode kaart in een wedstrijd door een scheidsrechter die is aangesteld door de vereniging. Het overzicht ziet er als volgt uit:

In het overzicht met in te vullen vragenlijsten wordt informatie gegeven over de wedstrijd, de scheidsrechter die de rode kaart gegeven heeft, de ontvanger van de rode kaart en het team waar die persoon toe behoort en tenslotte de strafcode behorend bij de gegeven kaart. Door een regel te selecteren en vervolgens vragenlijst openen te selecteren, kan de vragenlijst ingevuld worden. Als de vragenlijst is ingevuld en verzonden, dan verdwijnt de vragenlijst uit het overzicht.