Voordat je aan de slag gaat met het vastleggen van alle verwerkingen is het belangrijk dat je eerst de basis goed vastlegt. Volg de stappen en weet zeker dat je niets vergeet vast te leggen.

1. Log in met de gegevens die je ontvangen hebt

2. Selecteer jullie vereniging

3. En kies in het menu voor Begin Hier

In het scherm dat wordt getoond leg je de volgende gegevens vast. 

 • Verenigingsgegevens
  • Denk hierbij aan de volgende gegevens die worden vastgelegd:
   • Structuur van de vereniging
   • Privacy informatie
   • Beschrijf het privacy beleid binnen jullie vereniging
   • Selecteer de standaardverwerkingen die van toepassing zijn voor jullie vereniging
   • Gegevens 
 • Externe organisaties
  • Voeg de externe organisaties toe die voor jullie vereniging van toepassing zijn.
 • Applicaties
  • Voeg hier applicaties toe waar jullie gebruik van maken m.b.t. de ledengegevens. 
 • Categorieën van persoonsgegevens
  • Dit is optioneel, jullie kunnen hier zelf vaste categorieën van persoonsgegevens definiëren.
 • Persoonsgegevens van de leden die je wilt vastleggen
  • Hier worden standaard de persoonsgegevens zoals beschikbaar in Sportlink Club getoond. Indien gewenst kan je dit zelf aanpassen. 
 • Soorten betrokkenen
  • Leg hier de soort personen vast waarvan jullie persoonsgegevens gebruiken. Denk aan leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren.
 • Verwerkingen
  • We hebben een aantal verwerkingen als voorbeeld voor jullie uitgewerkt, zodat jullie direct aan de slag kunnen. Vul dit aan met verwerkingen die voor jullie vereniging van toepassing zijn.