PACT-privacy is een online privacy administratie tool van al uw persoonsgegevens verwerkingen. Vanuit Sportlink wordt deze tool aangeboden als Club.AVG.


Deze tool helpt u om aantoonbaar te voldoen aan de Europese privacy wetgeving (AVG / GDPR): 

  • Aantoonbaar inzicht in en controle over uw verwerkingen met persoonsgegevens. 

  • U heeft een overzicht van alle verwerkingen met persoonsgegevens in heel uw organisatie 

  • U kunt risico analyses laten plaatsvinden op deze verwerkingen 

  • U heeft een overzicht van alle maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens 

  • U kunt data lekken registreren 

  • U kunt meldingen doen bij de autoriteit persoonsgegevens