In Sportlink Club kun je leden en relaties beheren. Het beheren bestaat uit het aanmelden , wijzigen en afmelden van personen. Bij het aanmelden van een persoon kun je aangeven of dit een bondslid, verenigingslid of een relatie is. Zodra een lid of relatie is aangemeld kun je gegevens van deze persoon toevoegen of wijzigen. Ten slotte is het ook mogelijk om een persoon af te melden of om te zetten naar een ander type persoon (lidsoort).

Type personen - lidsoorten

Sportlink Club werkt met de volgende type personen:

 1. Bondslid
 2. Verenigingslid
 3. Relatie
 4. Oud-lid of oud-relatie

Lidsoorten en consequenties voor het gebruik van Sportlink oplossingen:

 1. Bondslid, deze leden zijn volledig te gebruiken in de Sportlink Club en Sportlink app* omgevingen;
  1. Dit zijn personen die speler/staflid zijn binnen een Bondsteam en/of personen die vanwege hun functie in relatie tot de Bond de lidsoort Bondslid moeten hebben.
 2. Verenigingslid, deze leden zijn volledig te gebruiken in de Sportlink Club en Sportlink app* omgevingen;
  1. De vereniging bepaalt zelf of een persoon deze lidsoort toegewezen krijgt. Dit kunnen personen zijn die niet in een Bonds-, maar in een Verenigingscompetitie uitkomen. Tevens kunnen dit personen zijn die lid willen zijn van de vereniging (niet spelend lid bijvoorbeeld) en/of personen die vanwege hun functie specifieke clubzaken via de betreffende Sportlink app moet kunnen volgen en/of gebruiken.
 3. Relatie, deze lidsoort kent beperkingen binnen Sportlink Club (kunnen niet van de volledige functionaliteit van de modules gebruik maken) en heeft geen koppeling met de verenigingszaken via de Sportlink app*
  1. Deze lidsoort wordt onder meer gebruikt voor het vastleggen van contactpersonen van de vereniging, zoals bijvoorbeeld de gegevens van een leverancier.

* klik hier voor beschikbaarheid van de app voor jouw sport. 


Tijdens het aanmelden van een persoon in Sportlink Club kun je aangeven om welk type persoon het gaat. Deze type personen worden lidsoorten genoemd. Meer uitleg over deze lidsoorten in Sportlink Club en het wijzigen van het lidsoort kun je vinden onder Lidsoort wijzigen.