Op dezelfde wijze als bij de debiteuren- en crediteurenkaarten kan er van iedere grootboekrekening een saldi-overzicht worden gemaakt. Het verschil tussen grootboeksaldi en debiteuren- en crediteurenkaarten is dat de eerste notie heeft van een boekjaar, terwijl het saldi-overzicht van debiteuren- en crediteurenkaarten over meerdere jaren rapporteert.

Voor het opvragen van het grootboeksaldi overzicht neemt u de volgende stappen:

1. Kies voor Boekhouding

2. Klik op Grootboeksaldi

Onderstaand scherm verschijnt:

Tip: u kunt ook alleen de eerste cijfer of letter van de grootboekrekening invullen. Klik vervolgens twee keer op TAB en er wordt een lijst getoond van de grootboekrekeningen die voldoen aan uw zoekopdracht. Vervolgens kunt u de gewenste grootboekrekening selecteren.

U neemt vervolgens dezelfde stappen als bij het opvragen van het schermrapport Debiteurenkaart of Crediteurenkaart .