Het komt regelmatig voor dat bepaalde memoriaalposeten die maandelijks worden ingevoerd ongeveer hetzelfde zijn. Daarbij kunt u denken aan bivoorbeeld loonjournaalposten, onkostenvergoedingen en afschrijvingen. Club.Boekhouding biedt de mogelijkheid om terugkerende memoriaalposten aan te maken. Als bron wordt een bestaande boeking gebruikt die dan wordt gekopieerd als invoer voor het eerstvolgende boekstuknummer. In theorie kan elke bestaande boeking gekenmerkt worden als template voor een nieuwe terugkerende boeking.

Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Kies menu optie Boekhouding

2. Kies Dagboeken

3. Kies Terugkerende Memoriaalposten

Het volgende scherm wordt getoond.

Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient u een template aan te maken.

4. Klik op

Het volgende scherm wordt getoond.

5. Kies het gewenste Boekjaar

6. Vul het Boekstuknummer in

7. Vul een Omschrijving in. Kies een logische naam die aangeeft welke memoriaalposten het betreft zoals bijvoorbeeld Loonjournaalposten, Afschrijving gebouwen, Afschrijving machines.

Het boekjaar en het boekstuknummer bepalen welke eerdere boeking als template wordt gekenmerkt.

8. Klik op

Wilt u een nieuwe boeking voor de afschrijving voor machines te doen? Selecteer dan eerst de gewenste regel.

9. Klik vervolgens op  om een nieuw boekstuk toe te voegen

Het volgende scherm wordt getoond.

10. Selecteer het gewenste boekjaar

11. En klik op  om te bevestigen

Er wordt een nieuwe boeking aangemaakt met de datum van vandaag. In deze boeking staan de regels die in de template voorkomen. Er kunnen dan eventueel nieuwe regels aan worden toegevoegd en bestaande regels worden aangepast.

Het volgende scherm wordt getoond.