Pasfoto koppeling met KNVB


Mogelijk kunnen jullie een koppeling maken met de pasfoto-database van de KNVB, zodat automatisch de beschikbare pasfoto's zichtbaar worden bij het juiste lid.


Ik zou graag willen, dat de pasfoto gebruikt wordt voor de spelerspas.

Zodat het fotoformulier achterwege kan blijven. Scheelt een heleboel aan portokosten.

Zowel voor het versturen van het fotoformulier als het terugsturen van het formulier met de pasfoto..

Ik zou ook graag een koppeling zijn tussen spelerspas en SL.

In overleg met de KNVB worden diverse mogelijkheden besproken met betrekking tot foto's en spelerspassen in Sportlink Club. Wij verwachten op kort termijn meer duidelijkheid te hebben en deze informatie met jullie te kunnen delen. 

Denk niet dat het gewenst is dat eigen ingescande foto's worden gebruikt voor het aanmaken van een spelerspas.  

Dat levert mogelijk kwaliteitsissues op (met welke resolutie moet worden gescand) en actualiteit van de foto.

Dit nog los van het feit dat niet iedereen een scanner heeft en het voor grote vereniging veel extra werk met zich meebrengt.


Ik zit niet te wachten op inscannen van foto's, nog los gezien van het feit of spelers wel willen dat hun foto mogelijk zichtbaar wordt.

Met de apps en privacy niveau is daar al nodige om te doen!

Beste Lambert,


Het moet straks wel met het zaalvoetbal.

De spelerspas gaat met ingang van het nieuwe seizoen vervallen.

Hoeft ook niet meer meegenomen te worden naar de zaal. Dit voorkomt verlies en laten liggen in de hal. En geld. Dus het wordt extra hard werken.


En ja. de overgang van E naar D moet wel gedaan worden.

Met als de vervanging na 4 jaar en daarna weer 4 jaar.


Bij overgang naar senioren is de huidige pasfoto 10 jaar geldig. Net al op je rijbewijs.

Daarna opnieuw. Het is even aanpoten, maar het scheelt geld. En dat is belangrijk.

De clubs betalen ook nog eens voor de pas. En dat vervalt ook.

Ook ik ben er voorstander van dat de pasfoto van de spelerspas gebruikt wordt om over te nemen bij het lidrecord in sportlink!

Deze week is op een bijeenkomst voor het zaalvoetbal (afschaffen papieren wedstrijdformulier) gezegd dat per 1 juli voor het veld- en zaalvoetbal de foto's van de spelerspassen toegevoegd worden aan Sportlink. Vind een speler dat de foto niet meer lijkt, dan kan hij een nieuwe foto inleveren, die gescand moet worden.

ik ben absoluut voor het kunnen koppelen van een pasfoto in de ledenadmin of een pasfoto digitaal beschikbaar kunnen stellen, om alle papierwerk daaromtrent te voorkomen.


ik zie (vooralsnog) niet dat de spelerspas fotos aan sportlink zijn toegevoegd. dit zou het eea voor de O13+ vergemakkelijken.


is hierover een update beschikbaar?

Navraag bij de KNVB : er wordt hard aan gewerkt. Nog even geduld.

Is er al nieuws.

Het is niet meer van deze tijd om zo te werken, alles moet digitaal, ik zou zeggen maak dan ook gelijk een goed ontwerp en hergebruik data.Overgang binnen het zaalvoetbal naar digitale passen is goed verlopen. Nu het veld nog.

Als ik goed lees, bedoelt de initiator van deze post, dan de pasfoto's die zijn gescand door de drukker (KNVB) in Sportlink bij het betreffende lid zichtbaar worden.


Ik lees echter reacties waarin over de omgekeerde weg wordt gesproken waarbij de vereniging de pasfoto mag gaan inscannen en de KNVB daar dan gebruik van wil gaan maken.


De spelerspas is bedoeld om in het veld te kunnen controleren of spelers die aan de wedstrijd deel gaan nemen ook degene zijn die op het digitaal wedstrijdformulier staan vermeld.

Dat hoort een scheidsrechter te doen, al gebeurt dat in de praktijk (zeker op recreatie niveau) niet of nauwelijks.

Wordt knap lastig wanneer sprake is van een digitale spelerspas om dan in het veld te controleren of de spelers overeenkomen met wie op het wedstrijdformulier staan.


Lijkt vormen van een administratieve tijger te aan te nemen.

Allemaal leuk bedacht door KNVB en ook om er dan maar weer bij de steeds spaarzamere wordende vrijwilliger neer te leggen.


Kosten van een spelerspas belasten we door naar het lid.

Je kunt toch niet verwachten van vrijwilligers dat zij om de kosten die de KNVB genereerd nog meer onbetaalde vrije tijd daarvoor gaan inzetten?!


Pasfoto's van leden kunnen nu al door verenigingen zelf worden geplaatst in Sportlink (wel even scannen natuurlijk). Het zou super handig zijn als de Drukkerij Spelerspassen die pasfoto's gebruikt. Geen gedoe meer met pasfotoformulieren (die ook nogal eens in de post zoek raken). Som leveren spelers de pasfoto al digitaal aan en moeten wij (heel ouderwets) expliciet om een fysieke pasfoto vragen. Niet meer van deze tijd.
Omgekeerd zou het - om te beginnen - handig zijn als alle door Drukkerij Spelerspassen gescande pasfoto's in Sportlink worden opgenomen.

 

@ Lambert

U schrijft over problemen waarvoor reeds oplossingen bestaan. Bij het zaalvoetbal zijn er geen spelerspassen en wordt zowel het DWF als de controle digitaal via een app afgehandeld. Lees meer op onderstaande pagina:

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000073299-doorlooptijd-van-een-spelerspas


Pasfoto's

Momenteel wordt de volgende melding weergegeven bij KNVB verenigingen: "Het is door uw bond momenteel niet toegestaan om voor bondsleden de pasfoto te verwijderen of wijzigen". Dit wijst op mogelijke veranderingen op dit gebied. Aangezien onze vereniging de pasfoto's gebruikt op de website, is het vervelend dat nergens melding is gemaakt deze mogelijke veranderingen. Wij horen dan ook graag welke wijzigingen op stapel liggen, om onnodige vrijwilligerswerkzaamheden te voorkomen.