Factuur als PDF meesturen


Goedemorgen,


Het valt mij op dat wanneer ik de contributiefacturen uitstuur dat deze in de mail zelf worden gezet. Ik vind het veel netter wanneer deze als PDF bijlage wordt meeverzonden met de mail. In het e-mailbericht zelf kan je dan de meest belangrijke informatie kwijt over het bedrag, wanneer het zal worden geincasseerd en waar leden terecht kunnen met vragen over de factuur.

1 opmerking

Er is inderdaad bewust voor gekozen om de factuur niet meer als bijlage mee te sturen. We kregen van heel veel verenigingen de opmerking dat leden de bijlagen niet ontvingen. Bij veel leden werd de bijlage tegengehouden door de provider of een spam filter. Om deze reden hebben wij er voor gekozen om de factuur in de e-mail te zetten.