Tuchtzaken semi-automatisch factureren


Is het mogelijk om de Rekening Courant module zodanig aan te passen, dat elke tuchtzaak van de KNVB met de functie 'speler' op een snelle manier doorberekend kan worden aan het betreffende lid? Bijvoorbeeld een knop: 'Doorberekenen lid'.


Nu moeten we handmatig bij het betreffende lid een eenmalig product (tuchtzaak) toevoegen voordat we de factuurrun en incasso draaien. Op basis van de gedeelde unieke sleutel (relatiecode KNVB) moeten de gegevens (wedstrijd, datum, boetebedrag, enz.) toch automatisch in de factuurmodule geplaatst kunnen worden.


Dat zou mooi zijn! 


Dat is zeker een mooi idee. Daar gaan we mee aan de slag. Sterker nog: daar zijn we al mee aan de slag. We kunnen echt nog niets zeggen over het 'wanneer'. 


Idee is vanuit het 'tuchtzaken' scherm de bedragen door te kunnen belasten naar de betreffende leden. Je kan nog wel per tuchtzaak besluiten het wel of niet te doen. 

In het verlengde hiervan: is er ook geen mogelijkheid om aanmaningen om te zetten in een automatische incasso?Ik weet dat het verboden is om de originele factuur een tweede maal aan te bieden als ncasso. Maar als je de oorspronkelijke factuur verwijderd en de aanmaning omzet in een nieuwe factuur, moet dat toch mogelijk zijn? Nu vragen we de leden zelf om hun aanmaning te voldoen. De aanmaning als eenmalig product toevoegen levert alleen maar meer administratiewerkzaamheden op.

@Roy Kepser: Inmiddels het is mogelijk om boetes door te belasten aan het betreffende lid. Werkt iets anders dan jouw voorstel maar de door te belasten posten worden automatisch klaargezet. 


Staat een nieuwsbericht over op onze website inclusief verwijzing naar de handleiding. 
Geweldig deze nieuwe functie. Helaas is het niet mogelijk om details op te nemen in de factuur. Hierdoor kan het betreffende lid niet zien welke het wedstrijd het betreft. Is het mogelijk om wedstrijddetails of andere gegevens toe te voegen als 'afwijkende omschrijving'? 

Zeker een hele verbetering. Ook wedstrijddatum meegeven zou al helpen al herkenning voor het bestrafte lid.

Bedankt voor het meedenken! Dit is inderdaad (nog) niet mogelijk.

Wij nemen deze verbeterpunten zeker mee voor een eventuele update.

Mensen hartelijk bedankt voor deze nieuwe feature!

Ben ook blij dat er eindelijk een stap is gezet om dit mogelijk te maken.

Ruim 5 jaar geleden heb ik dit idee ingediend en daarbij aangegeven om dan in de factuur de omschrijving op te nemen wat een samenvoeging is van wedstrijddatum/verenigingA-verengingB/strafcode


Wanneer nu een lid in een maand 3 keer een kaart krijgt en dit op de factuur komt te staan met alle omschrijving van bijvoorbeeld"boete KNVB" is het vragen om storneringen omdat men dan denkt dat 3x hetzelfde bedrag ten onrechte wordt geincasseerd
1 persoon vindt dit leuk

Zou ook wel heel wenselijk zijn wanneer per lid kan worden aangegeven of de boete wel of niet doorbelast moet worden. Anders moet je naderhand weer de nodige handelingen doen om het bij het lid te verwijderen. (had ik destijds ook bij mijn idee ingediend)


Lambert, ik ben het met je eens.


Zet bij de instellingen van lid een optie: gele/rode kaarten automatisch doorbelasten? Ja of Nee.

(Net zoals bij de privacy instellingen.)


Echter wel graag met meer omschrijving, want dit levert veel te veel vragen op. 


het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld staat: 


Soort kaart - wedstrijddatum - wedstrijd1 persoon vindt dit leuk

De doorbelastmodule is een goed begin, maar zoals het nu is geimplementeerd heb je er weinig aan. Dit levert alleen maar meer werk op.

Ik heb nu maar weer alles handmatig in zitten kloppen (mbv van Excel een factuur omschrijving samenstellen). Wanneer wordt deze verbetering echt opgeleverd (dit is nu een lege huls).


Graag een concrete datum en geen vage beloften (we nemen het mee)

De concrete datum hoeft niet genoemd te worden, want er is reeds een update geweest.

Er is een uitbreiding toegevoegd aan het rechtstreeks doorbelasten van boetes vanuit de tuchtzaken naar een lid. De wedstrijd komt nu ook automatisch mee en is ook nog aanpasbaar, dit maakt het eenvoudiger en overzichtelijker voor verenigingen en ook voor de leden, die de factuur ontvangen met daarop nu een duidelijke omschrijving van de wedstrijd op de nota, waarin ze de boete hebben opgelopen.


Net geprobeerd. Maar helaas. Er worden geen details meegenomen. Je ziet na doorbelasten bij de speler alleen de factuurkode en bedrag.

@ Jan, .

Je hebt gelijk dat een strafcode niet direct wat zegt zoals ik had voorgesteld.

Ik neem het nu wel mee omdat ik meende dat dit eenvoudige voor een lid na is te gaan waarom hij een kaart heeft gehad.


De omschrijving zoals jij voorstelt vind ik ook prima voldoen.


@Wouter

Ik werk ook via een excel waarin ik de tuchtzaken per periode van een kwartaal naar exporteer.

Daarna is per lid knippen / plakken van de samengestelde omschrijving en invoer bedrag.

Is wel een klusje.


@ontwikkelaars

Zou wel zeer welkom zijn als ook per lid gemarkeerd kan worden of boete wel of niet doorbelast moet worden.

Een selectiekolom waarbij standaard alles is aangevinkt en waar bij leden waar dat gewenst is deze uitgezet kan worden