Tuchtzaken semi-automatisch factureren


Is het mogelijk om de Rekening Courant module zodanig aan te passen, dat elke tuchtzaak van de KNVB met de functie 'speler' op een snelle manier doorberekend kan worden aan het betreffende lid? Bijvoorbeeld een knop: 'Doorberekenen lid'.


Nu moeten we handmatig bij het betreffende lid een eenmalig product (tuchtzaak) toevoegen voordat we de factuurrun en incasso draaien. Op basis van de gedeelde unieke sleutel (relatiecode KNVB) moeten de gegevens (wedstrijd, datum, boetebedrag, enz.) toch automatisch in de factuurmodule geplaatst kunnen worden.


Dat zou mooi zijn! 


Ben ook blij dat er eindelijk een stap is gezet om dit mogelijk te maken.

Ruim 5 jaar geleden heb ik dit idee ingediend en daarbij aangegeven om dan in de factuur de omschrijving op te nemen wat een samenvoeging is van wedstrijddatum/verenigingA-verengingB/strafcode


Wanneer nu een lid in een maand 3 keer een kaart krijgt en dit op de factuur komt te staan met alle omschrijving van bijvoorbeeld"boete KNVB" is het vragen om storneringen omdat men dan denkt dat 3x hetzelfde bedrag ten onrechte wordt geincasseerd
1 persoon vindt dit leuk

Mensen hartelijk bedankt voor deze nieuwe feature!

Bedankt voor het meedenken! Dit is inderdaad (nog) niet mogelijk.

Wij nemen deze verbeterpunten zeker mee voor een eventuele update.

Zeker een hele verbetering. Ook wedstrijddatum meegeven zou al helpen al herkenning voor het bestrafte lid.

Geweldig deze nieuwe functie. Helaas is het niet mogelijk om details op te nemen in de factuur. Hierdoor kan het betreffende lid niet zien welke het wedstrijd het betreft. Is het mogelijk om wedstrijddetails of andere gegevens toe te voegen als 'afwijkende omschrijving'? 

@Roy Kepser: Inmiddels het is mogelijk om boetes door te belasten aan het betreffende lid. Werkt iets anders dan jouw voorstel maar de door te belasten posten worden automatisch klaargezet. 


Staat een nieuwsbericht over op onze website inclusief verwijzing naar de handleiding. 
In het verlengde hiervan: is er ook geen mogelijkheid om aanmaningen om te zetten in een automatische incasso?Ik weet dat het verboden is om de originele factuur een tweede maal aan te bieden als ncasso. Maar als je de oorspronkelijke factuur verwijderd en de aanmaning omzet in een nieuwe factuur, moet dat toch mogelijk zijn? Nu vragen we de leden zelf om hun aanmaning te voldoen. De aanmaning als eenmalig product toevoegen levert alleen maar meer administratiewerkzaamheden op.

Dat is zeker een mooi idee. Daar gaan we mee aan de slag. Sterker nog: daar zijn we al mee aan de slag. We kunnen echt nog niets zeggen over het 'wanneer'. 


Idee is vanuit het 'tuchtzaken' scherm de bedragen door te kunnen belasten naar de betreffende leden. Je kan nog wel per tuchtzaak besluiten het wel of niet te doen.