Facturen naar organisatie's


Om de reclameborden en de advertentie's in het clubblad te factureren, moeten wij een factuur naar alle organisatie's sturen. Dit moeten wij dus nog via excel doen, kan hier een digitaal facturatie systeem voor komen? net als voor leden met de contributie.

 


Goed idee Nick! Dit verzoek is vaker bij ons binnengekomen en ook wij zien hier vanuit Sportlink de kracht van in. De insteek wordt om een dergelijke 'sponsormodule' te maken in Sportlink Club. Wanneer en hoe we dit gaan aanbieden is nog niet duidelijk, op korte termijn zal het nog niet in Sportlink Club mogelijk zijn. Maar zodra we ermee aan de slag gaan, hoor je uiteraard meer van ons.    

Wij hebben daar ruim een jaar geleden naar gekeken om facturen aan organisatie te koppelen in Sportlink.

Helaas is het rechtendeel voor organisatie deel zeer slecht geregeld. (Ook voor andere onderdelen is het slecht in te regelen wat je wel en niet zichtbaar en wijzigbaar wilt laten zijn).


Iemand die de meest basale toegang had kon al zien welke sponsorbedragen waren toegekend.

Gemeld bij Sportlink maar die ging voorlopig niets doen aan onderdeel organisatie.


Heeft ons helaas laten besluiten dan binnen Sportlink geen gebruik meer te maken van het Organisatie onderdeel

Is hier al iets meer over bekend?

Het vastleggen van sponsorcontracten, aflopende contractdata, het koppelen van documenten, contactpersonen zit op zich goed in elkaar. Echter wanneer we niet kunnen factureren vanuit het gedeelte organisaties dan zijn we volgens mij gedwongen om sponsoren vast te leggen als 'lid' zodat we via de contributie kunnen factureren. Dit is verre van ideaal....


Ik hoor het graag.

Op dit moment is hierover nog niets nieuws bekend....maar zodra er nieuws is houden wij jullie uiteraard op de hoogte. 

Is hier een oplossing voor? Dat hoort toch wel bij deze tijd..


1 persoon vindt dit leuk

Dit idee sterft een eenzame dood?

Dat is al zo of daar lijkt het op.

Als in drie jaar tijd nadat ik e.e.a. al onder de aandacht heb gebracht daar nog geen gevolg of communicatie over is geweest dan vraag ik me wel af in hoeverre al is gestart met de ontwikkeling van de sponsor module als vervanging van organisatie.


In basis zijn de 'ingrediënten'  onder organisatie al aanwezig.

Wat er nog aan ontbreekt is goede rechtenstructuur wie wat wel en niet kan en mag zien en om te factureren.


Je zou verwachten, zeker als je ook de boekhoudmodule gebruikt van sportlink dat e.e.a. met elkaar zou samenwerken in facturen vanuit organisatie mogelijk is waarbij netjes wordt geboekt op juiste grootboeknummer


Mooi dat er bredere interesse is.

Jammer dat forum niet of nauwelijks lijkt te worden gebruikt

En blijkbaar veel verenigingen allerhande workarounds en applicaties naast sportlink gebruiken.

We kunnen het met elkaar veel beter inzetbaar maken voor de verenigingen.


Aanmelden of registreren om een reactie te posten