Uitbreiding zoek en print opties


Vraag';

Het ontbreekt mij aan een makkelijk overzicht/optie om leden die hun contributie nog niet betaald hebben inzichtelijk te maken.


Middels de optie aanmaningen heb ik de leden die nog niet betaald hadden gemaand. Helaas kan ik er geen lijst van maken. Optie ctrl A / ctrl V werkt wel maar wel omslachtig. Kan hier een Exel optie aan toegevoegd worden.


Ik zou het prettig vinden dat bij de optie zoeken contributie facturen en aanmaningen;

- meerdere velden kozen kunnen worden

- hier een exel overzicht van gemaakt kan worden.

1 opmerking

Wij nemen via de telefoon of e-mail even contact met je op om je vraag te beantwoorden :-)