sponsorfacturering


Is het mogelijk om de sponsoring facturering te koppelen aan de financiële administratie te koppelen. Nu moeten we daar apart facturen voor maken. Een soortgelijke module als contributies zou fijn zijn.