Opgeven van verhinderingen

Hier wordt de data ingevoerd waarop een scheidsrechter niet beschikbaar is. Dit kunnen losse dagen zijn of meerdere data volgens een vast patroon zijn.

1. Ga naar menu item Persoonlijk

2. Kies vervolgens voor Opgeven verhinderingsdata

Het volgende scherm wordt getoond.

Belangrijk is dat u de tijden invult als 14:00 (dus met : ) en dat 00:00 het begin van de dag is. Verhinderingen tot einde dag dient u dus als 23:59 in te voeren.

Enkele datum invoeren

1. Klik op de knop

Het volgende scherm verschijnt:

2. Vul de Datum in

3. Vul de Startijd in

4. Vul de Eindtijd in

5. Indien gewenst kunt u extra informatie toevoegen

6. Klik

Meerdere datums toevoegen

1. Klik op de

Het volgende scherm verschijnt.

2. Vul de Datum van in

3. Vul de Datum t/m in

4. Vul de Starttijd in

5. Vul de Eindtijd in

6. Selecteer de dagen die geblokkeerd moeten worden

7. Indien gewenst kunt u een opmerking toevoegen

8. Klik

Verwijderen persoonlijke verhinderingen

1. Selecteer de datum dit u wilt verwijderen

2. Klik op

De opgegeven verhindering is nu verwijderd.

Team verhindering toevoegen

In de Official Portaal heeft u de mogelijkheid om een team verhindering in te stellen. Hiermee kunt u zelf aangeven dat u niet beschikbaar bent om te fluiten als het betreffende team op deze dag speelt.

Neem onderstaande stappen om deze blokkade in te stellen.

1. Klik op

Het volgende scherm verschijnt

2. Vul de naam of clubcode van de vereniging in en klik op

3. Selecteer in het scherm dat verschijnt de betreffende vereniging

4. Klik op

5. Selecteer het gewenste team

6. Selecteer uw rol bij dit team

7. Vul de periode in

8. En klik op

De verhindering is nu toegevoegd.

Team verhindering verwijderen

Om een team blokkade te verwijderen neemt u de volgende stappen.

1. Selecteer het betreffende team dat u wilt verwijderen

2. En klik op

De team blokkade is nu verwijderd.

Vereniging verhindering

Naast het instellen van een teamblokkade kunt u aangeven welke vereniging u niet wilt fluiten.

1. Klik op

Het volgende scherm verschijnt

2. Vul de naam of clubcode van de vereniging in en klik op

3. Selecteer de gewenste vereniging in de lijst

4. Bevestig de keuze met

5. Plaats een vinkje bij Alleen thuis indien u wel uitwedstrijden van deze vereniging wilt fluiten

6. Klik op om de gegevens op te slaan

Vereniging verhindering verwijderen

Om een vereniging verhindering te verwijderen neemt u de volgende stappen.

1. Selecteer de betreffende verhindering die u wilt verwijderen

2. En klik op

De verhindering is nu verwijderd.

Info: Teamkoppelingen en verenigingskoppelingen zijn niet seizoensgebonden. Deze koppelingen blijven behouden bij een seizoensovergang.