Via dit zoekscherm is het mogelijk om een overzicht te maken van de leden die een bepaald diploma niet hebben. Zo kunt u eenvoudig in kaart brengen welke leden bijvoorbeeld nog geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geregistreerd hebben staan.

Neem de volgende stappen om het gewenste overzicht te maken

1. Kies menu item Personen

2. Vervolgens Zoek niet toegekende diploma's

Het volgende scherm wordt getoond.

3. Selecteer het diploma

4. Kik op

Nu verschijnt een overzicht van de personen die het betreffende diploma niet hebben.

5. Dubbelklik op een regel om het persoonsscherm van het lid te openen en het betreffende diploma toe te voegen