In Sportlink Club onderscheiden we een tweetal verschillende soorten diploma's en passen:

  • Bondsdiploma's en -passen
  • Verenigingsdiploma's en -passen

Bondsdiploma's en -passen

Let op: Voor een aantal bonden geldt dat de bond diploma's en passen heeft gedefinieerd. Deze zogenaamde bondsdiploma's en -passen zijn standaard in Sportlink Club beschikbaar. Onderstaand een overzicht van de bonden die bondsdiploma's en -passen hebben gedefinieerd. Bondsdiploma's en -passen kunt u niet wijzigen of verwijderen. Bondsdiploma's en -passen die worden gekoppeld aan een lid worden uitgewisseld met uw bond.

Onderstaand een overzicht van de bonden die diverse passen hebben gedefinieerd. Voor een overzicht van de gedefinieerde bondsdiploma's verwijzen wij u graag door naar Sportlink Club.


Trainerspas
ATBBV
Spelerspas


Waterpolo kaart

Startvergunning

DaglicentieJBN Pas
JBN Paspoort
Nationale Sportpas

Officialpas
Spelerskaart
Nationale Sportpas
Trainerlicentiekaart


Ledenpas
Officialpas


Verenigingsdiploma's en -passen aanmaken

Indien er binnen uw vereniging ook diploma's en passen zijn die niet door uw bond zijn gedefinieerd, dan kunt u deze diploma's en passen zelf aanmaken. Dit worden verenigingsdiploma's en passen genoemd in Sportlink Club. Verenigingsdiploma's en -passen die worden gekoppeld aan een lid worden niet uitgewisseld met uw bond. Aan een lid kunnen zowel bonds- als verenigingsdiploma's en -passen gekoppeld worden.

Voor het toevoegen van verenigingsdiploma's en -passen neemt u de volgende stappen:

1. Kies voor Vereniging

2. Kies voor Onderhoud

3. En vervolgens klikt u op Diploma's en Passen

Onderstaand scherm wordt getoond.

In het bovenste deel van het scherm worden, indien van toepassing, de bondsdiploma's en -passen getoond. In het onderste deel van het scherm kunnen de verenigingsdiploma's en -passen worden toegevoegd.

4. Klik op

In het scherm dat daarna verschijnt, kunnen de gegevens van de nieuwe diploma’s en/of passen worden ingevuld:

5. Vul de Naam in van het diploma/ de pas

6. Bij het veld Soort geeft u aan of het een diploma of pas betreft

7. Vul indien gewenst een Omschrijving in

8. Vul indien gewenst een Extra omschrijving in

9. Houdt een bepaalde structuur of volgorde aan in uw diploma's en passen? Vul dan het Volgordenummer in.

10. Geef indien van toepassing de Geldigheidsduur aan van het diploma of de pas

11. Klik tot slot op

De nieuwe gegevens verschijnen in het overzichtsscherm.

Verenigingsdiploma of -pas wijzigen

Wilt u de gegevens van een verenigingsdiploma of -pas wijzigen dan neemt u de volgende stappen :

1. Dubbelklik op de rij van het verenigingsdiploma of -pas die u wilt wijzigen

2. Pas de gegevens die u wilt wijzigen aan

3. Tenslotte klikt u op

De gegevens van het betreffende diploma of pas zijn nu aangepast.

Verenigingsdiploma of -pas verwijderen

U kunt de gedefinieerde verenigingsdiploma’s en -passen ook verwijderen. Hiervoor neemt u de volgende stappen:

1 Klik op de rij van het verenigingsdiploma of -pas die u wilt verwijderen

2. Klik vervolgens op

Zijn er personen gekoppeld aan het verenigingsdiploma of aan de pas die u probeert te verwijderen dan verschijnt onderstaande melding.

3. Klik op Ja indien u het verenigingsdiploma of -pas uit de gehele Sportlink Club administratie wilt verwijderen

4. Klik op Nee wanneer u het verenigingsdiploma of -pas wilt behouden

Het diploma of de pas blijft in het overzicht staan en wordt niet verwijderd.