U heeft met de Boekhoudmodule de mogelijkheid om inkoopfacturen in te voeren. Voor het invoeren van inkoopfacturen neemt u de volgende stappen:

1. Ga naar Boekhouding

2. Kies voor Dagboeken

3. Kies voor Inkopen

Het volgende scherm wordt geopend:

In het bovenstaande scherm kan een nieuwe inkoopfactuur worden ingevoerd. Om een eerder ingevoerde inkoopfactuur te vinden zijn er twee mogelijkheden. Het bladeren met behulp van de ‘bladerfunctie’ links bovenin of door het ingeven van de een boekstuknummer.

Tip: Met de TAB en SHIFT + TAB toetsen op uw toetsenbord gaat u respectievelijk naar het volgende of vorige veld om gegevens in te voeren.

4. Vul de benodigde velden in

Hieronder vindt u een beschrijving van de velden die u hierboven in de afbeelding ziet.Boekjaar Hier kunt u het boekjaar kiezen waarin de inkoopfactuur geboekt wordt
Datum Boekstuk Gebruik hier de datum van de periode waarop de kosten betrekking hebben. Deze kan en mag afwijken van de datum van de factuur
Crediteur Geef hier aan op welke crediteur de inkoopfactuur betrekking heeft. Het invullen van één of meerdere letters gevolgd door de TAB toets op uw toetsenbord is voldoende om alle crediteuren te tonen die aan het zoekcriterium voldoen
Factuurdatum Voer hier de datum in die op de factuur vermeld staat
Referentie Geef hier een korte omschrijving van de kosten op factuur
Totaalbedrag factuur Vul hier het totale factuurbedrag in, inclusief BTW
Totaalbedrag regels Dit veld wordt automatisch gevuld op basis van de hierna ingevulde factuurregels
Nog te boeken Dit veld wordt automatisch gevuld op basis van de hierna ingevulde factuurregels

5. Klik op

De eerste factuurregel wordt aangemaakt, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:

6. Vul de Grootboekrekening in

Tip: Zodra u één of meerdere kenmerken (cijfers of letters) van de grootboekrekening intoetst en vervolgens op de TAB toets drukt, verschijnen de grootboekrekeningen met deze kenmerken. Uit deze lijst met grootboekrekeningen kunt u uw keuze maken.

7. Vul indien nodig bij Bedrag het bedrag in

Let op: Zodra de factuur maar uit één regel bestaat, staat bij Bedrag en BTW-bedrag al direct het juiste bedrag genoteerd.

8. Vul bij BTW-code indien nodig het juiste BTW-percentage in

Het BTW-bedrag wordt automatisch ingevuld zodra u het Bedrag en de BTW-code heeft ingevoerd.

9. Vul de Omschrijving in

Zodra u alle factuurregels juist heeft ingevuld neemt u de volgende stap:

10. Klik op

De inkoopfactuur is nu opgeslagen.

Let op: Zodra het nog te boeken bedrag niet op € 0,- staat, dan krijgt u bij het opslaan van de inkoopfactuur (stap 10) de volgende melding:

Klikt u op Ja , dan worden de door u ingevoerde inkoopfacturen verwerkt in de boekhouding.

Klikt u op Nee , dan kunt u de factuurregels handmatig aanpassen.