Ik ben nieuw en ga de beginbalans invoeren vanuit het oude systeem

De beginbalans kan door middel van een dagboek worden aangemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat bij het invoeren van de beginbalans geboekt moet kunnen worden op rekeningen waarop dit normaliter niet mogelijk is, zoals kas- en bankrekeningen die gekoppeld zijn aan dagboeken.

Gebruik voor het invoeren van de beginbalans altijd de eerste dag van het betreffende boekjaar waarvoor de beginbalans wordt ingevoerd.

Om ervoor te zorgen dat de Contributiemodule kan samenwerken met de Boekhoudmodule moet een aantal gegevens (zoals de verplichte grootboekrekeningen en de openstaande posten) worden gekoppeld aan het grootboek.

Let op: het laatste punt is alleen van toepassing als u ook gebruik maakt van de Contributiemodule.

Invoeren beginbalans

Om de beginbalans te kunnen invoeren, neemt u de volgende stappen:

1. Ga naar Boekhouding

2. Kies Instellingen

3. Klik op Invoeren Beginbalans

Onderstaand scherm verschijnt:

4. Selecteer het betreffende boekjaar

5. Klik op  . Het volgende scherm verschijnt:

6. Klik op  

7. Vul de grootboekrekeningen en het bedrag in

Tip: Vul een % teken in en kies de TAB toets. Je krijgt nu een overzicht van de beschikbare grootboekrekeningen

8. Klik op

Indien gewenst kunt u een regel verwijderen door te klikken op

Let op: De grootboekrekeningen debiteuren en crediteuren zijn opgebouwd uit alle openstaande posten. Wil je deze vanuit je oude boekhouding per debiteur/ crediteur toevoegen dan kun je dit doen via verkoop- en inkoopboek. Wil je alleen het totaalbedrag van de debiteuren/ crediteuren opvoeren dan kun je het beste 2 aparte grootboekrekeningen opvoeren met bijv. een omschrijving "debiteuren oud systeem" of "crediteuren oud systeem".  De saldo's boek je dan op via de beginbalans en mocht een betaling binnen komen van een van deze posten dan boek je dat af op deze grootboekrekeningen. 

Tip: Verstandig is om een specificatie van de op geboekte saldo's te bewaren, zodat je altijd weet welke openstaande posten ten grondslag lagen aan de saldo's.