Betaalwijze en betaalperiode

In afwijking van de standaard bij de contributie-instellingen kan op persoonsniveau de betaalwijze anders worden ingesteld. Hetzelfde geldt voor de periode. Indien de periode wordt gewijzigd, worden ook onmiddellijk de bedragen,  waarvan de hoogte bij de contributie-instellingen afhankelijk is gemaakt van de periode, aangepast (Leeftijdsgebonden evenals de periodieke bedragen onder Overig onder tabblad Producten&Facturen).


Vergeet niet om de leden te informeren dat bij de betaalwijze automatische incasso de gegevens met de bank worden uitgewisseld. Denk hierbij aan de volgende gegevens: Naam, rekeningnummer enz. 

Dit kun je bijvoorbeeld doen via een privacy statement. 


Om wijzigingen in de betaalwijze door te voeren gaat u als volgt te werk:

1. Zoek via het zoekscherm de persoon op waarvoor u de gegevens wilt wijzigen

2. Dubbelklik op de persoon en kies voor het tabblad Betaalgegevens

Gezinshoofd

Van leden die hetzelfde bankrekeningnummer hebben kan één persoon worden aangemerkt als Gezinshoofd door een vinkje te plaatsen achter het veld Gezinshoofd . Een verzamelfactuur wordt opgemaakt die naar dat gezinshoofd wordt gestuurd. Het is niet mogelijk om meerdere personen met hetzelfde rekeningnummer gezinshoofd te maken.


Alternatief factuuradres

Moet de factuur niet naar het lid zelf maar naar een ander persoon of een andere organisatie gestuurd worden? Het is mogelijk om in Sportlink Club een alternatief factuuradres te registreren. Dit kan handig zijn wanneer de rekeninghouder van een kind bijvoorbeeld op een ander adres woont. Of als bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Leergeld de factuur betaalt in plaats van het lid zelf.

Hoe voert u een alternatief factuuradres op?

1. Zoek de betreffende persoon

2. Open het lid

3. Ga naar het tabblad Betaalgegevens

4. Vul bij Alternatief factuuradres het gewenste adres in

5. Bij Aanvrager is het mogelijk om het aanvraagnummer van het Jeugdfonds op te geven. Dit aanvraagnummer wordt vervolgens gebruikt op de (digitale) factuur.

Het is niet mogelijk om een alternatief factuuradres te koppelen aan een persoon die aan een gezinshoofd is gekoppeld. Indien u dit probeert krijgt u een foutmelding in beeld. Daarnaast is h et overigens niet verplicht om een IBAN nummer in te geven.

Let op : Klik na de wijziging op

Het is mogelijk om zelf het verzendadres in te stellen. Meer informatie lees Eigen verzendadressen instellen .

Factuur per e-mail

In afwijking van de standaardinstellingen die bij de contributie-instellingen gedaan zijn, kan op persoonsniveau aangegeven worden of een lid/ relatie de factuur per e-mail wil ontvangen.

1. Zet een vinkje achter Factuur via Email

Indien er gekozen wordt om de factuur per e-mail te ontvangen dient het e-mailadres op het tabblad Persoon gevuld te zijn. De volgende waarschuwing wordt getoond:

Info: Bij contactgegevens op het tabblad Persoon heeft u ook de mogelijkheid om aan te geven dat de factuur naar bijv. de ouders verstuurd moet worden.

Het is mogelijk om zelf het verzendadres in te stellen. Meer informatie lees Eigen verzendadressen instellen .

Geen contributieprofiel koppelen

Het is mogelijk om een lid uit te sluiten bij het automatisch koppelen van de Leeftijdsgebonden contributieprofielen in het contributie instellingenscherm.

1. Zet een vinkje achter Geen contributieprofielen koppelen

Zodra het vinkje wordt geplaatst verschijnt de volgende melding:

Indien het vinkje aanstaat zal dit lid niet gevonden worden tijdens het koppelen. Het is wel mogelijk om handmatig contributie producten toe te voegen.

Let op: Wanneer het vinkje wordt geplaatst op het moment dat er al contributieprofielen aan een lid gekoppeld zijn, dan moeten deze contributieprofielen binnen de Leeftijdsgebonden contributie instellingen nog wel handmatig ontkoppeld worden. Dit gebeurt niet automatisch door het plaatsen van het vinkje bij de Betaalgegevens van het lid en moet gedaan worden om te voorkomen dat het betreffende lid alsnog meegenomen wordt in de factuurrun.


Uitsluiten van aanmanen

Het is mogelijk om een lid uit te sluiten voor aanmaningen.

1. Zet een vinkje achter Uitsluiten van aanmanen

Indien u op persoonsniveau het lid uitsluit van aanmanen worden er geen aanmaningen verstuurd zodra u deze gaat versturen vanuit Sportlink Club. Meer informatie zie Aanmanen .

Toevoegen nieuwe machtiging

Bij nieuwe leden moet een machtiging worden toegevoegd. Neem hiervoor de volgende stappen.

1. Klik op 

Het volgende scherm wordt getoond.

2. Kies welk type machtiging het betreft

3. Vul de ingangsdatum in

4. Vul de datum van uitgifte in

5. Vul het maximale bedrag per incasso in

Standaard wordt de omschrijving contributie en overige bedragen ingevuld. Hier kan uiteraard van afgeweken worden

6. Indien gewenst kunt u de omschrijving aanpassen

7. Klik op

Let op: Wilt u een nieuwe machtiging toevoegen bij een lid dat al een bestaande machtiging heeft? Vul dan niet de einddatum van de machtiging, maar verwijder de oude machtiging.

Verwijderen machtiging

Neem de volgende stappen om een machtiging te verwijderen.

1. Selecteer de regel van de machtiging

2. Klik op 

De machtiging is nu verwijderd. Indien gewenst kunt u nu een nieuwe machtiging toevoegen.

Einddatum bij de machtiging verwijderen

Op het moment dat een bondslid een oud lid wordt krijgt de bestaande machtiging een einddatum.

Let op: Op het moment dat het lid besluit weer actief lid te worden dient u de einddatum van de machtiging te verwijderen. Wij adviseren om geen nieuwe machtiging aan te maken, maar de einddatum te verwijderen.

Neem de volgende stap om de einddatum te verwijderen.

1. Dubbelklik op de regel van de machtiging

Het volgende scherm wordt getoond.

2. Verwijder de datum bij Einddatum

3. Klik op

De machtiging van het lid is nu weer geactiveerd.

Voor meer informatie over de machtigingen zie: Machtigingen