Met de invoering van SEPA/IBAN is het wettelijk verplicht om bij leden die via automatische incasso de contributie betalen een machtiging digitaal te registreren. Zodra u een machtiging bij het lid heeft toegevoegd wordt er een kenmerk/machtigingsnummer aangemaakt. Dit machtigingsnummer dient u naar het lid te communiceren voor de administratie van het lid. Om u hierbij te helpen is het mogelijk om vanuit Sportlink Club in één keer voor alle leden die in het verleden al een machtiging hebben getekend, in bulkvorm de machtigingen te digitaliseren. Vervolgens zijn deze machtigingen op lidniveau te printen.

Geldige bestaande machtigingen in bulkvorm digitaliseren en printen

Indien u als vereniging al in het bezit bent van een en machtigingsformulier die getekend is door uw leden, dan hoeft u deze niet meer voor elk lid individueel te registreren. Sportlink Club biedt dan de mogelijkheid om deze machtigingen in bulkvorm te registreren bij de betreffende leden.

Neem de volgende stappen om een bulk aan te maken:

1. Ga naar Contributie

2. Ga naar Instellingen

3. Ga naar Machtigingsformulieren aanmaken

Het volgende scherm wordt geopend:

Let op: In dit scherm staan alleen de leden die voldoen aan de volgende criteria:

  • Geen machtigingsregel op het tabblad Betaalgegevens
  • Machtigingsregel aanwezig met een einddatum op het tabblad Betaalgegevens
  • Betaalwijze automatische incasso
  • Geldig bankrekeningnummer (oud rekeningnummer of IBAN)

4. Selecteer Adres Penningmeester of Correspondentieadres Vereniging

Voor het printen kan worden aangegeven of het adres op de machtiging die van de penningmeester of de secretaris moet zijn.

5. Selecteer in het veld Personen bij Print de leden waarbij het gekozen adres op het machtigingsformulier moet komen te staan.

Tip: Wanneer u in de kolom Print op de rechtermuisknop drukt, krijgt u de keuzemogelijkheden om alle leden aan te vinken, te deselecteren of om uw selectie om te keren:

Zodra u uw keuze ongedaan wilt maken, klikt u op

6. Klik op

Er wordt nu voor alle leden die u heeft aangevinkt een machtiging aangemaakt op lidniveau. Dit kunt u bij het lid terugzien op het tabblad Betaalgegevens .

Het volgende scherm verschijnt:

7. Klik op Ja

De machtigingen worden digitaal vastgelegd bij uw leden. Meer informatie over het inzien hiervan is te lezen op de pagina Machtigingen beheren . Daarnaast wordt er een PDF-bestand geopend zoals hieronder weergegeven. Dit machtigingsformulier kunt u printen en ter administratie aan uw leden verstrekken. Op dit formulier wordt het kenmerk/machtigingsnummer getoond. De machtiging hoeft niet nogmaals te worden ondertekend omdat de oude machtiging nog rechtsgeldig is.

Info: Bij gemigreerde machtigingen zet Sportlink de ingangsdatum automatisch op 1 november 2009. Dit is een vereiste van de banken in het kader van SEPA.