In het geval dat de betaling van een debiteur op de rekening van uw vereniging is binnengekomen, kan het voorkomen dat dit bedrag om een bepaalde reden moet worden teruggestort. In dit geval wordt het bedrag gestorneerd. In de Contributiemodule is het mogelijk om deze stornering administratief vast te leggen.

Voor het verwerken van een stornering neemt u de volgende stappen:

1. Ga naar Contributie

2. Klik op Afletteren contributie-ontvangsten

Het volgende scherm wordt geopend:

3. Klik op

4. Vul bij Grootboekrekening in 0510

5. Klik op TAB op uw toetsenbord

U ziet dat de Grootboekrekening 0510 - Debiteuren contributie verschijnt.

6. Klik vervolgens op

Het volgende scherm wordt geopend:

7. Voer (een deel van) de naam, het bankrekeningnummer of het factuurnummer

8. Klik op

Nu verschijnen de reeds afgeletterde facturen.

9. Selecteer factuur die gestorneerd moet worden

10. Klik op

U komt nu automatisch weer bij het scherm Invoer bankafschriften . U ziet in de afbeelding hierboven dat de Relatie die u eerder bij stap 9 heeft geselecteerd nu is toegevoegd. Bij Omschrijving ziet u staan: Openstaande post debiteuren . Als gevolg van bovenstaande boekingen kan de gestorneerde factuur weer als openstaande post in de administratie worden opgenomen. Hiervoor neemt u de laatste stap:

11. Klik op

De gestorneerde factuur staat nu weer als openstaande post.


12. Je kunt de leden waarbij het bedrag is gestorneerd een aanmaning sturen vanuit Club.Contributie zodat uiteindelijk alsnog het juiste contributiebedrag wordt betaald aan de vereniging.