Als je alleen gebruik maakt van Club.Contributie kan je op de volgende wijze de facturen verwijderen:


Als de contributierun nog niet op verzonden is gezet dan kunt u deze run nog verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van de run zie Factuurrun bewerken .

Als de contributierun al wel op verzonden is gezet dan kunt u de facturen niet meer verwijderen of wijzigen. Neem de volgende stappen om de openstaande post weg te boeken:

1. Ga naar menu Contributie

2. Kies vervolgens Afletteren Contributie ontvangsten

3. Klik op

4. Vul bij het veld Grootboek 0510 in

Nu worden de knoppen openstaande posten en storneringen actief. 

5. Klik op

6. Zoek de betreffende factuur op en klik op

7. Voer een 0 in bij de kolom Betaling

8. Druk op de tab-toets. De vraag Restbedrag naar betalingsverschillen? verschijnt

9. Druk op Ja

10. Druk op

11. Druk vervolgens nogmaals

De factuur staat nu niet meer open, het bedrag is op de balans geboekt op 9940 Betalingsverschillen Contributie.


Meer informatie over het afhandelen van de facturen lees je op pagina Facturen verwerken