Om één of meerdere fotovoorstellingen (sliders) met foto’s (oftewel slides) – bijvoorbeeld van verenigingssponsors – toe te voegen aan de webpagina kun je gebruik maken van de plugin WD-slider. Deze is te bereiken via de back-end van de website.

Als je bent ingelogd in de back-end kun je een fotovoorstelling aanmaken, foto’s aan een bestaande fotovoorstelling toevoegen, instellingen van een fotovoorstelling wijzigen en een fotovoorstelling verwijderen.

1. Klik op Add new om een nieuwe fotovoorstelling aan te maken

2. Klik op Add image om nieuwe foto’s te uploaden.

Foto's kunnen één voor één worden gekoppeld aan een slide.

Om een bestaande fotovoorstelling aan te passen klik je op de link Edit achter in de regel van de betreffende fotovoorstelling.

Je ziet dan van deze fotovoorstelling alle slides weergegeven. Om een slide binnen een fotovoorstelling aan te passen klik je op de naam van de betreffende slide. Je ziet dan de foto die daaraan gekoppeld is.

Je kunt ook een url koppelen aan een slide. Als de bezoeker van de website dan op de foto klikt die op dat moment zichtbaar is, wordt hij doorgeschakeld naar de website die genoemd is in het veld Link the slide to.

Met de knop Add Image kun je een reeds geüploade foto koppelen aan de slide. Wil je een nieuwe foto koppelen dan gebruik je de knop Upload files. Nu kun je één of meerdere foto’s uploaden vanaf een lokale computer.

Je kunt de foto’s uploaden via de knop Bladeren... of vanuit de verkenner op de lokale computer naar de slider slepen.

De foto die je in de slider wilt zetten selecteer je en drukt dan op de knop Add image to slider.

Je kunt nu verder gaan met andere slides. Met de knop Save sla je de complete fotovoorstelling op.

Het gedrag van de fotovoorstelling kun je vastleggen bij de Settings.

3. De fotovoorstelling kan worden geïmplementeerd in de website door de WD-slider-widget te plaatsen.

Deze widget is herkenbaar aan dit logo: 

In de widget kun je (één van de) slider(s) kiezen vanuit een dropdown menu.