Kan oude content automatisch worden overgezet?

Deze vraag ontvangen wij veel. Het antwoord is kort: Nee. Wij leggen telefonisch de werking uit en er zijn uitgebreide handleidingen beschikbaar.

Als vervolgvraag worden wij ook geattendeerd op zogenaamde plug-ins die content automatisch overzetten. Deze hebben wij uitgebreid bekeken, zelf getest en niet beschikbaar gesteld. Bij het overzetten van de content houden deze geautomatiseerde hulpmiddelen onvoldoende rekening met opmaak, omvang en locatie van afbeeldingen, link en linkstructuren. Na diverse testen bleek dat er meer fouten dan bruikbare content waren geïmporteerd. Gelukkig gaven enkele verenigingen ook aan niet alle oude content te willen overzetten.

Ons advies is een avondje te plannen en met een aantal mensen de content in te voeren. Zo krijg je niet alleen veel werk gedaan maar leert ook iedereen de werking van de website.