Heb je een update van java gedaan en lukt het nu niet meer om Sportlink Club op te starten? Door de update is de koppeling verdwenen tussen het .jnlp bestandje en java. Door onderstaande stappen te volgen kan je dit weer herstellen. 

1. Ga naar de map waar het gedownloade bestand voor Sportlink Club is opgeslagen. Meestal is dit in de map Downloads

2. Klik met de rechtermuis op het bestandje3. Kies Java (TM) Web Start Launcher en als deze er niet staat kies Openen met

4. En kies vervolgens Kies een andere app

Het volgende scherm wordt getoond

5. Kies Meer apps

7. Kies Java (TM) Web Start Launcher en als deze er niet staat kies Meer apps

8. Kies vervolgens Een andere app zoeken op de pc

Je verkenner wordt nu geopend.

Heb je de 64 bits versie van Java? Dan dubbelklik je direct op Program files.

Ga dan verder bij stap 11.

9. Ga naar een map terug en klik op Windows8_OS (C) (in dit voorbeeld)

10. Dubbelklik op Program Files (x86)

11. Dubbelklik op de map Java

12. Dubbelklik op de map jre 1.x.0_xxx (waarbij 'x' staat voor een cijfer)

Indien je meerdere mapjes heb, kies dan het mapje met het hoogste nummer. En verwijder de overige mapjes, want dit zijn oude versies van java.

13. Dubbelklik op de map bin

14. Dubbelklik op javaws

Nu is ingesteld dat .jnlp bestandje geopend wordt met Java. Dit scherm mag je sluiten en naar onze website www.sportlink.nl gaan om Sportlink Club op te starten. 

Je kunt nu weer aan de slag. Lukt het toch niet om Sportlink Club op te starten? Maak dan even een ticket aan zodat de Servicedesk je verder kan helpen.