Je kunt je eigen adresgegevens, communicatiegegevens, zichtbaarheid, foto en opt-ins wijzigen. Het wijzigen van deze gegevens kan plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden.

  • adresgegevens kunnen gewijzigd worden als één van de verenigingen waar je lid van bent, dit toestaat. 
  • communicatiegegevens kunnen gewijzigd worden als één van de verenigingen waar je lid van bent, dit toestaat. 
  • zichtbaarheid kan ten allen tijde gewijzigd worden.
  • de foto kan gewijzigd worden in de periode die de KNVB hiervoor heeft open gesteld. 
  • de opt-ins kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. 


Let op: al deze gegevens, met uitzondering van de opt-ins, kunnen ook door je vereniging gewijzigd worden. 

Let op: toeschouwers hebben geen foto