Facturen naar organisatie's


Om de reclameborden en de advertentie's in het clubblad te factureren, moeten wij een factuur naar alle organisatie's sturen. Dit moeten wij dus nog via excel doen, kan hier een digitaal facturatie systeem voor komen? net als voor leden met de contributie.

 


Hoi Frank,


Van sportlink hoef je geen reactie te verwachten, het duurt al ruim 3 jaar. 

De administratie in sportlink betaal je flink voor maar alles kan op een betere/makkelijkere manier.

Probleem is dat we niet echt iets anders kunnen gebruiken, omdat het ledensysteem via sportlink gaat.


Bijna alle gegevens exporteer ik naar excel en doe er dan iets mee, omdat het gewoon niet kan in sportlink.

@Jos van den Berg


Voor ons heeft ons workaround het afgelopen seizoen wel voldaan al blijft het behelpen en te gek voor woorden dat na zoveel jaar je wel creatief met Sportlink om moet gaan op dit vlak.


E.e.a. staat al wel beschreven in mijn vorige reactie.


Uitgangspunt die wij hanteren is:

Acceptgiro optie gebruiken we niet voor betaling.

Misbruik ik om personen die vrijgesteld zijn van contributie op jaar/acceptgiro te zetten.

Op die manier maak ik onderscheid tussen betalende en niet betalende personen.


Standaard maandelijkse incasso en geen maandelijkse bank/kas of acceptgiro

Jaarlijkse incasso voor doorgaans alleen donateurs.

Jaarlijkse bank/kas voor doorgaans de door Jeugdfondssport gesteunde leden en enkel lid die persé geen (maandelijkse) incasso wil.


Door bovenstaande keuzes strikt toe te passen werd betaling half jaar of kwartaal niet gebruikt.

Sponsoren willen doorgaans factuur toegestuurd krijgen en geen incasso.


Ik heb gekozen om sponsoren/adverteerder op bank/kas per kwartaal neer te zetten.

Biedt mogelijkheid om 4x per jaar een betalingsrun voor deze categorie aan te maken.


Voorbereiding:

Onder beheer verenigingsfunctie Sponsor aangemaakt.

Sponsoren worden bij ons als relatie met e-mail geregistreerd (leidt helaas soms tot dubbele registratie van dezelfde (contact)persoon omdat anders bij lidmaatschap, betaling lidmaatschap en sponsoring door elkaar lopen. Dat wil men niet.)

Bij verenigingsfunctie de functie Sponsor toevoegen

Bij betaalgegevens dus voor bank/kas per kwartaal en factuur per e-mail


Onder contributie / instelling / contributie op tabblad 'Overige periodieke bedragen' een specifieke sponsor factuurregel aangemaakt, zonder bedrag (-). Bijvoorbeeld 'Sponsorpakket incl 21% BTW.

(Veel bedrijven willen BTW apart zien. Dat gaat helaas langs deze weg niet lukken. Moeten ze zelf uitrekenen.)


Via zoekscherm / verenigingsfunctie de Sponsoren opgezocht.

Deze in werkset Contributie


Daarna in Contributie / instellingen / contributie onder tabblad "Overige periodieke bedragen" op sub-tab 'Koppelen' via de zojuist gevulde werkset Contributie de factuurregel 'Sponsor …" koppelen.


Note: Wanneer het gros van de sponsoren hetzelfde bedrag betaald kun je natuurlijk al wel een bedrag invullen bij het aanmaken van de factuurregel onder 'Overige periodieke bedragen'

In ons geval zou dat bij kwartaal worden ingevuld.


Vervolgens bij de betreffende Sponsor onder producten/facturen de factuurregel open en bij afwijkend bedrag het juiste sponsorbedrag invullen.


pfff....   ;-)


En dan kan er nu een factuurrun aangemaakt worden specifiek voor sponsoren, door bij aanmaken factuurrun te kiezen voor kwartaal.


Het valt en staat met consequente invulling van betaalwijze en - periode!


Ik hoop dat je (en anderen) er  wat aan hebt totdat en hopelijk heel snel en niet na nog eens 4 jaar wachten, er een goede oplossing komt in Sportlink zodat vanuit organisatie met BTW verrekening gefactureerd kan worden en op juiste wijze in boekhoudmodule wordt weggeschreven.Het is toch te gek voor woorden dat het zo moet en in dit geval ik zo'n werkwijze moet bedenken en uittikken.


Met plezier voor je gedaan!  :-)


Dank je Lambert voor je uitgebreide toelichting. Inderdaad te zot voor woorden dat jij dit moet doen en dat niet Sportlink hierin voorziet. Ik ga er over nadenken of ik jouw workaround ga toepassen. In ieder geval bedankt voor de moeite. Groetjes Jos

Ik sluit mij ook aan bij de eerste gestelde vraag. Onze vereniging zou ook erg veel baat hebben bij een facturatie mogelijkheid voor sponsoren.

Met steeds meer verbazing heb ik bovenstaande gelezen en vraag me ook af wanneer er eindelijk iets gaat gebeuren op dit gebied. Een vereniging is voor een belangrijk deel afhankelijk van de sponsors. Als Sportlink een administratieprogramma maakt dan verwacht je toch wel dat je een factuur kunt maken en versturen naar en sponsor. En ZEKER als daar ruim 4 jaar geleden al om gevraagd is! Wanneer kunnen we een reactie verwachten van Sportlink met een duidelijke deadline?

Soms vraag ik me af of er nog wel software-ontwikkelaars werken bij Sportlink.

Als ze die zouden hebben zouden ze meteen al van dat vooroorlogse Java zijn afgestapt en een behoorlijke webinterface hebben gemaakt. (nog los van alle andere wensen, waarmee ze de gebruikers al jaren aan het lijntje houden)

We zijn ruim 4 jaar verder!
Hoe komt het nu met factureren naar organisaties?


En passant zie ik wel andere aanpassingen, aanvulling op bestaande in nieuwe functionaliteiten in Sportlink waarbij ik me afvraag wie dat bedacht heeft en waarom dat er wel in is gekomen en een behoefte als deze al 4 jaar onder het stof ligt?


Zou het een idee zijn wanneer alle ideeën ingebracht door gebruikers daar inzage in kunnen krijgen en op kunnen stemmen? Zowel voor als tegenstemmen moet mogelijk zijn.

Dat Sportlink op basis van de meeste stemmen per kwartaal of halfjaar aangeeft welke zij gaat implementeren voor de volgende release?


Je hebt helemaal gelijk, Lambert. Ik ben iig vóór je voorstel. Dat heb je nu eenmaal met monopolie organisaties. We zitten er helaas aan vast.

Als nieuwe gebruiker liep ik hier helaas ook tegenaan. Ik heb keurig voor alle sponsors een organisatie aangemaakt, contactpersonen en sponsorcontracten toegevoegd. Daarna kwam ik tot de conclusie dat je er niks mee kunt doen qua facturatie. Ik zou wel graag weten:

  • Of dit snel wordt opgepakt, danwel in de nieuwe versie (wanneer komt deze uit)?
  • Of er een alternatief is, bijvoorbeeld dat ikzelf of jullie een lijst uit kunnen draaien met de organisatiegegevens, de gegevens van de contactpersoon en het sponsorbedrag voor dit seizoen. 

Johan van den Brink
VCV

Best Johan,


Zoals kunt zien is dit al een heel lang lopend issue.
Is al nodige over gezegd door deze en gene.


Meen een jaar geleden heb ik de workaround beschreven die ik maar ben gaan toepassen.


We moesten wat, omdat we ook de boekhoudmodule gebruiken en het dan nog meer werk van werk wordt als dat buiten Sportlink om gefactureerd zou worden.


Misschien dat je daar nog wat mee kunt.


Ik hoop echt dat dit onderdeel wel goed opgepakt en uitgewerkt in de webversie van Sportlink komt


1 persoon vindt dit leuk

Allen,


Het is alweer enige tijd geleden dat er een update was in deze discussie. Ik neem aan dat bovenstaande werkwijze nog steeds de beste optie is? Of zijn er inmiddels alternatieve werkwijzes?


We hebben binnen onze vereniging vaak gevloekt op AllUnited maar daar was dit wel goed geregeld. Verschillende contractregels per sponsor (verschillende borden, bal, scorebord, etc.) en toch een enkele factuur naar de sponsor. Het lijkt mij dat het hier dan ook moet kunnen?


 Kijken wat de nabije toekomst ons gaat brengen ....


Dat lijkt mij ook Raymond.
Maar ik geloof er ondertussen niet meer in dat dit na 6 jaar nog prioriteit krijgt.

Het is heel jammer te moeten constateren dat functionaliteit waar verschillende verenigingen baat bij hebben niet wordt gefaciliteerd terwijl verenigingen eigenlijk geen keuze hebben in gebruik van Sportlink Club software om leden- en relatie-administratie te voeren. Tenzij je dubbele administratie gaat doen en met export en import van leden- en relatiebestanden gaat werken naar een andere financieel pakket.


Ik heb de indruk dat niets prio krijgt bij Sportlink en dat ze alleen maar hun jaarlijkse vergoeding incasseren

Een basisfunctionaliteit lijkt me maar misschien is hier niks aan te verdienen en wel aan vaak onnodige speeltjes. 


1 persoon vindt dit leuk

@Frans H.


Is onduidelijk hoeveel van het ontwikkel- supportbudget in de wensen en issues van de verenigingen wordt gestoken.

Als we dan bedenken dat de bond(en) uit en voor verenigingen zijn ontstaan, verenigingen de nodige €€€ afdragen aan de bond(en) en dezelfde bond(en) Sportlink verplicht hebben geïntroduceerd om vooral ook hun eigen processen meer te digitaliseren waardoor minder inzet nodig is van bondsmedewerkers, dan zou je toch op z'n minst verwachten dat vereniging(en) meer gefaciliteerd worden in functionaliteit waar je al vereniging belang bij hebt en het werk van vrijwilligers wilt vereenvoudigen en verminderen.

Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan functionaliteit rondom wedstrijdzaken bijvoorbeeld en overschrijvingen wat toch allemaal stuk sneller en eenvoudiger is geworden.
En ook integratie van de (wedstrijd)administratie e.d. met web, app en TV is toch iets heel moois waar je als vereniging ook een verdienmodel hebt de advertentie module