Bij Adresboek/ Digitale Contactgegevens zijn contactgegevens beschikbaar van accommodaties, bondsorganen, officials, verenigingsfunctionarissen en verenigingen. Daarnaast is het mogelijk om teams en wedstrijden van een bepaalde vereniging op te vragen.

1. Ga naar menu item Informatie

2. Kies vervolgens voor Adresboek of Digitale Contactgegevens

Het volgende scherm wordt getoond.

Het scherm is opgedeeld in 5 tabbladen: