In Sportlink Club onderscheiden we een drietal verschillende functies:

 • Bondsfuncties
 • Verenigingsfuncties
 • Commissiefuncties

Bondsfuncties

 

 Let op:  Voor een aantal bonden geldt dat de bond een aantal functies heeft gedefinieerd. Deze zogenaamde bondsfuncties zijn standaard in Sportlink Club beschikbaar.  De volgende bonden hebben bondsfuncties gedefinieerd:

 • KNVB
 • KNZB
 • KNKV
 • JBN
 • Nevobo
 • KNHB
 • NHV
 • Reddingsbrigade
 • KBHB

Bondsfuncties kunt u niet wijzigen of verwijderen. Bondsfuncties die worden gekoppeld aan een lid worden uitgewisseld met uw bond.


Verenigingsfuncties aanmaken

Indien er binnen uw vereniging ook functies worden uitgevoerd die niet door uw bond zijn gedefinieerd, dan kunt u deze functies zelf aanmaken. Dit worden verenigingsfuncties genoemd in Sportlink Club. Verenigingsfuncties die worden gekoppeld aan een lid worden niet uitgewisseld met uw bond. Aan een lid kunnen zowel bonds- als verenigingsfuncties gekoppeld worden.

 

 Let op:  U bent wettelijk verplicht om het dagelijks bestuur in Sportlink Club te registreren. Dit betreft de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Voor meer informatie -  Beheer verenigingsfuncties 

Voor het aanmaken van verenigingsfuncties neemt u de volgende stappen:

 1. Kies voor  Vereniging  

 2. Kies voor  Onderhoud  

 3. En kies vervolgens voor  Verenigingsfuncties  

Onderstaand scherm verschijnt.

In het bovenste deel van het scherm worden indien van toepassing de bondsfuncties weergegeven. In het onderste deel van het scherm kunt u de verenigingsfuncties toevoegen.

 4. Klik op

Onderstaand scherm wordt getoond.

 5. Vul de  Functiecode  in 

U kunt zelf de  Functiecode  bepalen. Houd er rekening mee dat de code minimaal uit drie karakters bestaat. De code mag bestaan uit cijfers, letters of een combinatie hiervan.

 6. Geef in het veld  Omschrijving  de naam van de verenigingsfunctie aan 

 7. Klik tot slot op

De verenigingsfunctie is aangemaakt en verschijnt in het overzichtsscherm.

 

Publiceren verenigingsfuncties in Adresboek / Digitale contactgegevens

In Sportlink Club heeft u de mogelijkheid om de contactgegevens van personen die een bonds- of een verenigingsfuncties bekleden binnen de vereniging, te delen met verenigingen die bij dezelfde bond als uw vereniging zijn aangesloten. Het publiceren van deze gegevens is niet verplicht.  Meer informatie over het raadplegen van het adresboek vindt u hier:  Adresboek / Digitale contactgegevens raadplegen 

 

 Let op:  Bij het publiceren van de contactgegevens van uw verenigingsfunctionarissen dient met de volgende zaken rekening gehouden te worden.

 • Het publiceren van contactgegevens kan ingesteld worden per functie, dus niet per lid. Zodra meerdere leden binnen de vereniging dezelfde functie vervullen, geldt dat de contactgegevens van ofwel alle personen in deze functie, ofwel geen enkele van de personen in deze functie zichtbaar zijn.
 • Als de contactgegevens van verenigingsfunctionarissen in Sportlink Club gepubliceerd mogen worden, geldt dat ook voor het Official Portal en vice versa.
 • Publicatie van de contactgegevens van verenigingsfunctionarissen in het  Official Portal  geldt alleen voor de verenigingen die aangesloten zijn bij onderstaande bonden:
  • KNVB
  • KNHB
  • KNZB
  • KNKV
  • NHV
 • Voor publicatie van contactgegevens in Sportlink Club/ Official Portal is geen toestemming van de desbetreffende verenigingsfunctionarissen nodig.  Beide applicaties zijn via gebruikersnaam en inlogcodes beschermd en daardoor niet zomaar publiekelijk toegankelijk. 
 • Wanneer u eenmaal heeft besloten en heeft ingesteld om de contactgegevens van de voorzitter, de secretaris  en de penningmeester te publiceren in Sportlink Club/ Official Portal dan kunt u dit nooit meer uitzetten, maar blijven deze ten alle tijde gepubliceerd en dus inzichtelijk voor andere verenigingen.

Wilt u de contactgegevens van verenigingsfunctionarissen graag delen dan neemt u de volgende stappen:

 1. Maak een  Verenigingsfunctie  aan 

 2. Zet een vinkje bij  SL Club/ Official Portal 

  

 
 Let op:  Het veld  Overige applicaties  kan niet worden aangevinkt. Deze publicatie staat standaard uit en komt pas beschikbaar wanneer de bond hiertoe besluit. Zodra de bond het mogelijk maakt via  Overige applicaties  de contactgegevens op publiekelijk toegankelijk kanalen (bijv. website) te publiceren moeten verenigingen eerst toestemming vragen aan de desbetreffende verenigingsfunctionarissen alvorens publiekelijk mag worden gepubliceerd. Als uw bond hiervan gebruik gaat maken wordt u hierover geïnformeerd.

 3. Klik tot slot op

Onderstaand scherm verschijnt en in de kolom  Zichtbaar SL Club/ Official Portal  wordt nu aangegeven of de verenigingsfunctie wordt gepubliceerd of niet.

 •  Ja  betekent dat contactgegevens van de betreffende functionaris gepubliceerd worden in Sportlink Club/ Official Portal. Andere verenigingen kunnen deze gegevens inzien.
 •  Nee  betekent dat. Andere verenigingen kunnen deze gegevens    niet    inzien.

Verenigingsfunctie wijzigen

Wilt u de gegevens van een verenigingsfunctie wijzigen dan neemt u de volgende stappen  : 

 1. Dubbelklik op de rij van de verenigingsfunctie die u wilt wijzigen 

 2. Pas de gegevens die u wilt wijzigen aan 

 3. Tenslotte klikt u op

De gegevens van het betreffende functie zijn nu aangepast.

Verenigingsfunctie verwijderen

U kunt de gedefinieerde verenigingsfuncties ook verwijderen. Hiervoor neemt u de volgende stappen:

 1. Klik op de rij van de verenigingsfunctie die u wilt verwijderen 

 2. Klik vervolgens op

Zijn er personen gekoppeld aan de verenigingsfunctie die u probeert te verwijderen dan verschijnt onderstaande melding.

 3. Klik   op  Ja  indien u de verenigingsfunctie uit de gehele Sportlink Club administratie wilt verwijderen 

  4.  Klik op  Nee  wanneer u het verenigingsfunctie wilt behouden 

De verenigingsfunctie blijft in het overzicht staan en wordt niet verwijderd.