Als u als rapporteur of waarnemer bent aangesteld op een scheidsrechter heeft u de mogelijkheid om de beoordeling in te vullen. Dit is alleen beschikbaar voor KNVB, KNKV en KNZB.

De rapporteur vult zowel de beoordelingsformulieren voor scheidsrechters als assistent-scheidsrechters digitaal in.

In de handleiding is als voorbeeld het invullen van een scheidsrechtersbeoordeling beschreven. De stappen voor het invoeren van een assistent-scheidsrechtersbeoordeling is naast de inhoud identiek en wordt hier niet apart toegelicht.

Op het scherm wedstrijdgegevens heeft de rapporteur de mogelijkheid een beoordeling van een scheidsrechter in te voren. Deze mogelijkheid is uiteraard alleen toegankelijk voor de rapporteurs.

1. Selecteer de wedstrijd van de te beoordelen scheidsrechter

2. Selecteer de scheidsrechter die wordt beoordeeld

3. Klik op

4. Klik tot slot op de button O pen Formulier . Het beoordelingsformulier verschijnt nu.

Wanneer het formulier al eerder voor een deel of in zijn geheel is ingevuld en opgeslagen (maar nog niet vastgelegd!), zijn deze gegevens zichtbaar op het formulier.

Raadplegen beoordelingsformulier (scheidsrechter)

Voor alle wedstrijden waarbij u in de afgelopen jaar bent aangesteld als wedstrijdofficial EN waarbij een rapporteur een official beoordeling heeft ingevuld is een beoordelingsformulier beschikbaar in het Official Portaal.

Neem de volgende stappen om uw beoordelingsformulier te openen:

1. Ga naar menu item Activiteiten

2. Kies Historisch

Het volgende scherm wordt getoond

3. Selecteer een wedstrijd waarbij in de kolom formulieren OEF is gevuld

4. Klik op

Onderstaand scherm verschijnt.

5. Klik op de naam van de scheidsrechter

In bovenstaand scherm verschijnt nu de knop

6. Klik op

Extra informatie voor KNVB

De KNVB verstrekt het OEF alleen nog digitaal. Het voordeel is dat het formulier altijd beschikbaar is. Daarnaast is het formulier ook eerder beschikbaar voor de (assistent-) scheidsrechter. Neem contact op met de KNVB als je niet in de gelegenheid bent deze formulieren digitaal te ontvangen.

Raadplegen details wedstrijd (rapporteurs)

Op het scherm wedstrijdgegevens heeft de rapporteur de mogelijkheid een beoordeling van een assistent scheidsrechter in te voeren. Deze mogelijkheid is uiteraard alleen toegankelijk voor de rapporteurs.

1. Selecteer een willekeurige plaats in de rij bij de te beoordelen (assistent-) scheidsrechter

2. Klik op open formulier om de beoordeling in te vullen

Wanneer het formulier al eerder voor een deel of in zijn geheel is gevuld en opgeslagen (maar nog niet vastgelegd!), zijn deze gegevens zichtbaar op het formulier.