Invullen tuchtformulier en raadplegen tuchtzaak (scheidsrechters)

Via de wedstrijddetails van een wedstrijd heeft de scheidsrechter de mogelijkheid een tuchtzaak te melden bij de KNZB met behulp van het tuchtformulier. Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk voor aangestelde scheidsrechters.

Let op : Het tuchtformulier kan maar één keer worden ingevuld en vastgelegd. Daarom is het zaak dat alleen de scheidsrechter, die de rode kaart gegeven heeft, het formulier invult!

Aandachtspunten:

  • Bij het begin van het tuchtformulier krijgt u de keuze voor het soort wangedrag. Afhankelijk van deze keuze wordt het tuchtformulier voor fysiek wangedrag dan wel voor verbaal wangedrag aangeboden. Mocht het zo zijn dat er sprake is van zowel fysiek als verbaal wangedrag dan dient eerst het fysieke wangedrag ingevuld te worden. Dit formulier dient geheel ingevuld te worden en vervolgens vastgelegd. Daarna dient middels de knop Toevoegen een nieuw formulier te worden geopend. Zoek de betreffende speler op en kies bij soort formulier dit keer voor Verbaal. Vul het formulier geheel in en klik op Vastleggen.
  • Het tuchtformulier wordt pas goed vastgelegd als alle tabbladen zijn voorzien van een groen vinkje. Als op een of meerdere tabbladen een rood kruis zichtbaar is dan betekent dat een verplicht veld op dat tabblad niet is ingevuld. Controleer dat tabblad dan.
  • Het verschil tussen Opslaan en Vastleggen. Bij de optie Opslaan worden de gegevens die zijn ingevuld opgeslagen en deze zijn daarna nog te wijzigen. De optie Vastleggen wordt het formulier definitief vastgelegd en ook verzonden naar de Tuchtcommissie. Het is dan niet meer mogelijk om het formulier te wijzigen.
  • De Pro Forma zaak wordt bij beide scheidsrechters getoond in het Official Portal daar het DWF niet registreert door wie de straf is gegeven.
  • De scheidsrechter die de overtreding heeft geconstateerd dient ook de invoer van het tuchtformulier te doen. Het is dan ook niet bedoeling dat het tuchtformulier door de andere scheidsrechter wordt ingevuld met bijvoorbeeld de opmerking: “niets waargenomen” of “collega heeft de UMV gegeven”. Het document is dan immers niet meer in te vullen door de collega scheidsrechter die het wangedrag wel heeft waargenomen.
  • Mochten de knoppen Opslaan en Vastleggen  niet zichtbaar zijn, dan staan deze buiten de beeldscherm. Dit is op te lossen door het grijze vak waar het tuchtformulier in staat naar boven te verschuiven.
  • Betreft het een coach die een rode kaart heeft gekregen. Noteer dan in het vakje coach/andere hoedanigheid van welk team de coach is. Zet dan ook bij capnummer een streepje (-) of n.v.t.

Neem hiervoor onderstaande stappen.

1. Ga naar menu item Activiteiten

2. Kies Af te handelen

Het volgende scherm wordt getoond.

3. Selecteer de wedstrijd waarvan een tuchtzaak is opgegeven

4. Klik op

De wedstrijddetails worden nu getoond.

Hoe werkt stapsgewijs de tuchtprocedure (gespeeld met DWF)?

1. In de wedstrijd wordt een UMV, UMV/4, rode kaart gegeven door de scheidsrechter.

2. Dit wordt genoteerd op het Digitaal Wedstrijdformulier.

3. Het Sportlink systeem registreert dit en maak een Pro Forma zaak aan.

4. Deze Pro Forma zaak staat bij de aangestelde scheidsrechter(s) in het Official Portal onder Officialactiviteiten (vaak is dat het scherm dat u ziet als u inlogt in het Official Portal.

5. Door te dubbelklikken op de betreffende regel komt u bij de wedstrijdgegevens, ga naar het tabblad tuchtzaken. Daar staat de Pro Forma zaak, klik op bewerken en vul het formulier in.

6. Aan het einde van het formulier klikt u op Opslaan.  U kunt het formulier nu nog steeds aanvullen en wijzigen. Vervolgens klikt u op Vastleggen. Het formulier wordt  verzonden en behandeld door de Tuchtrechter of Tuchtcommissie.

7. Op donderdag wordt het dossier behandeld. De uitspraken worden vervolgens op donderdag en vrijdag verwerkt. U ontvangt daarvan een afschrift op uw e-mailadres.

Hoe werkt stapsgewijs de tuchtprocedure (gespeeld zonder DWF)?

1. In de wedstrijd wordt een UMV, UMV/4, rode kaart gegeven door de scheidsrechter.

2. Dit wordt genoteerd op het papieren wedstrijdformulier. Het kan zijn dat er wel gespeeld is met een DWF, maar er mee is gestopt halverwege of aan het einde van de wedstrijd. In dat geval is de kans ook groot dat de rode kaart niet in uw Official Portal is terug te vinden.

3. Het Sportlink systeem registreert dit dus niet en er is ook geen Pro Forma zaak aangemaakt.

4. Ga vervolgens naar de betreffende wedstrijd en klik op

5. Vul hier de bewuste persoon in middels de relatiecode, of achternaam of startnummer. En klik Zoek.

6. Hierna krijg je het formulier, dat je verder kan invullen en opsturen.