Zodra u ingelogd bent in de Official Portaal worden uw geplande official activiteiten getoond.

of neem de volgende stap om dit scherm te openen.

1. Ga naar menu item Activiteiten

2. Kies Af te handelen

Op dit scherm ziet u uw aanstellingen in de toekomst. Indien u meerdere rollen heeft (bijv. scheidsrechter en rapporteur) zijn de aanstellingen voor beide rollen zichtbaar op dit scherm. Vanuit dit scherm kunt u meer gedetailleerde informatie over de wedstrijd vinden.

Extra informatie voor KNZB officials

Daarnaast zijn ook de vereiste acties zichtbaar bij bepaalde wedstrijden. Voorbeelden zijn:

 • Rapporteur: Het aanmaken en definitief verzenden van het evaluatieformulier naar de KNZB
 • Scheidsrechters: Het aanmaken en definitief insturen van het tuchtformulier naar de KNZB
Extra informatie voor KNVB officials

De vereiste acties zijn ook zichtbaar bij bepaalde wedstrijden. Bijvoorbeeld

 • Rapporteur: Het aanmaken en definitief verzenden van het evaluatieformulier naar de KNVB
 • Scheidsrechters: Het definitief verzenden van het DWF wanneer de scheidsrechter zijn/haar wachtwoord is vergeten.

Het scherm bevat de volgende kolommen:

 • Benodigde actie: De actie die een official uitvoert bij een wedstrijd. Hier zijn de volgende mogelijkheden:

NHV/ KNKV/ KNZB:

 • Scheidsrechtersaanstelling: aanstelling als wedstrijdofficial bij een wedstrijd
 • Rapporteuraanstelling: aanstelling als beoordelaar bij een wedstrijd
 • Overige activiteit: alle overige activiteiten

KNVB:

 • Scheidsrechtersaanstelling: Aanstelling als wedstrijdofficial bij een wedstrijd
 • Rapporteuraanstelling: Aanstelling als rapporteur bij een wedstrijd
 • Invullen scheidsrechter evaluatie / Voltooien scheidsrechter evaluatie: De rapporteur moet het evaluatieformulier invullen/ en versturen naar de KNVB van een (assistent-) scheidsrechter
 • Het accorderen DWF: Wanneer het niet is gelukt om het DWF te accorderen met behulp van het wachtwoord op de wedstrijddag kan de scheidsrechter het DWF versturen via het Official Portaal
 • Overige activiteit: Alle overige activiteiten

 • Uw rol : De rol die de official vervult: scheidsrechter, official scorer, beoordelaar
 • Activiteit : De wedstrijd, thuisteam - uitteam
 • Datum : Datum waarop de wedstrijd plaatsvindt
 • Starttijd: De starttijd van de wedstrijd
 • Type : Het type wedstrijd
 • Status : Status met betrekking tot de wedstrijd. Dit kan zijn: uitgefloten, gepland, uitgevallen of afgezegd.

KNVB/ KNKV/ KNZB :

 • Formulieren: Wanneer voor een wedstrijd een beoordelingsformulier is ingevuld of wanneer een rapporteur de scheidsrechter heeft beoordeeld staat in deze kolom aangegeven of deze informatie als PDF beschikbaar is.

Accommodatiegegevens

Meer informatie over de wedstrijd is beschikbaar met betrekking tot de accommodatie waar een wedstrijd plaatsvindt.

1. Selecteer de wedstrijd waarvan u de accommodatiegegevens van wilt zien

2. Klik op

Op het scherm dat verschijnt staan de adresgegevens , de vergoedingsafstand en heeft u de mogelijkheid om een routebeschrijving te maken.

Bij de adresgegevens staan de volgende gegevens:

 • naam sportpark, inclusief veld waar de wedstrijd wordt gespeeld
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer van de vereniging

Bij de vergoedingen (KNVB, KNKV, NHV)

 • Afstand van huisadres official naar accommodatie

3. Klik op

In een nieuw scherm opent de routebeschrijving van de ANWB. Op basis van de postcode van de official en de postcode van de accommodatie verschijnt de route op het scherm.

Let op : De routebeschrijving van de ANWB kan kleine verschillen aangeven in de af te leggen kilometers ten opzichte van de vergoedingsafstand. De vergoedingsafstand is hierin altijd leidend!

Voor de vergoedingsafstand hanteert de KNVB een op Tensing Geo gebaseerde faciliteit op basis van de snelste route.

Wedstrijdgegevens

Bij de wedstrijdinformatie vindt u meer informatie van een geselecteerde wedstrijd. In dit scherm staat onder andere welke overige officials zijn aangesteld bij de wedstrijd. Neem de volgende stappen om extra gegevens te tonen.

1. Selecteer de betreffende wedstrijd

2. Klik op

Het volgende scherm verschijnt.

Afhankelijk van uw sportbond heeft dit scherm meerdere tabbladen:

 • Officials: Hier worden de officials getoond die bij de wedstrijd zijn aangesteld.
  • Beschikbaar voor KNVB, KNKV, NHV, KNZB, KNBSB
 • Vergoedingen: Hier worden de eventuele vergoedingen getoond.
  • Beschikbaar voor KNVB, KNKV, NHV, KNBSB
 • Tenues: Hier worden de kleuren van de tenues van het thuis- en uitteam getoond.
  • Beschikbaar voor KNVB, KNKV, NHV, KNZB, KNBSB
 • Vragenlijsten: Hier worden eventuele vragenlijsten getoond.
  • Beschikbaar voor KNVB
 • Tuchtzaken: Hier worden de ingevulde tuchtzaken getoond. Nieuwe tuchtformulieren worden hier ook aangemaakt.
  • Beschikbaar voor KNZB

Aanstellingen afmelden

Het is mogelijk u af te melden voor een aanstelling of, indien u meerdere aanstellingen op één dag heeft, voor alle aanstellingen op deze dag.

1. Selecteer de wedstrijd waarvoor u zich wilt afmelden

2. Klik op

Op het scherm dat verschijnt kunt u een reden van de afmelding kiezen.

3. Klik op OK.

De wedstrijd is verdwenen uit de lijst en zal opnieuw worden toegekend aan een official

Let op : U kunt zich niet op dezelfde dag via het Official Portaal afmelden voor een wedstrijd.

Wedstrijdgegevens afdrukken

U kunt de wedstrijdgegevens afdrukken door te klikken op
Er wordt nu een PDF document geopend. Deze kunt u vervolgens afdrukken.