Algemene uitleg autorisaties

De beheerder van Sportlink Club kan via gebruikersbeheer verschillende rollen definiëren zoals bijv. de Ledenadministrateur, Penningmeester, Wedstrijdsecretaris of de Vrijwilligerscoördinator. Per functie binnen de vereniging kan de beheerder instellen welke menu items beschikbaar mogen zijn.

Stel u bent Ledenadministrateur binnen uw sportvereniging en bent verantwoordelijk voor o.a. het aanmelden van uw leden. Van de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging heeft u de rechten voor o.a. Relatiebeheer en Ledenbeheer gekregen om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Onder aan deze pagina kunt u op de verschillende linkjes klikken en onderstaande stappen volgen om te zien welke menu items in Sportlink Club voor u als ledenadministrateur beschikbaar zijn.

1. Klik op 

Het menu wordt nu uitgeklapt

2. Klik nogmaals op 

In onderstaand voorbeeld kunt u zien welke menu items in Sportlink Club u ter beschikking heeft.

Onderstaand vindt u de autorisaties die betrekking hebben op Sportlink Club Lite. Per autorisatie kunt u inzien welke functionaliteiten er beschikbaar zijn. Deze functionaliteiten kunnen per bond verschillen.

Specifiek voor judo clubs en volleybal verenigingen

Sportlink Club Lite is alleen beschikbaar voor judo clubs (JBN) en volleybal verenigingen (Nevobo).

Indien voor een rol is ingesteld dat de gebruiker alleen lezen rechten heeft zullen dezelfde functionaliteiten beschikbaar zijn. De gebruiker heeft echter niet de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren. Informatie over het instellen hiervan kunt u lezen bij Gebruikers aanmaken en toevoegen .

Administrator
Systeem
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Thema en kleurinstellingenJAJA
Scherminstellingen verwijderenJAJA
AfsluitenJAJA
Vereniging
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
VerenigingsgegevensJAJA
DispensatiesJAJA
SportlinkfacturenJAJA
Digitale contactgegevensJAJA
TwitterJAJA
OnderhoudJAJA
BeheerJAJA
Help
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Support > HandleidingJAJA
Support > Online HelpdesksysteemJAJA
Updates > UpdatesJAJA
Updates > Release NotesJAJA
Ledenbeheer
Systeem
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Thema en kleurinstellingenJAJA
Scherminstellingen verwijderenJAJA
AfsluitenJAJA
Vereniging
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
DispensatiesJAJA
Digitale contactgegevensJAJA
Personen
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Notificatie ledenJAJA
Nieuw persoonJAJA
VerjaardagenJAJA
FunctionarissenlijstJAJA
Help
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Support > HandleidingJAJA
Support > Online HelpdesksysteemJAJA
Updates > UpdatesJAJA
Updates > Release NotesJAJA
Toegang zoekscherm
Systeem
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Thema en kleurinstellingenJAJA
Scherminstellingen verwijderenJAJA
AfsluitenJAJA
Vereniging
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Digitale contactgegevensJAJA
Personen
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Zoekscherm personenJAJA
Help
Beschikbare functionaliteitJBNNevobo
Support > HandleidingJAJA
Support > Online HelpdesksysteemJAJA
Updates > UpdatesJAJA
Updates > Release NotesJAJA

Info: Heeft u niet voldoende rechten om uw werkzaamheden in Sportlink Club uit te voeren? Neem dan contact op met de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging. De beheerder kan uw rechten aanpassen. Meer informatie lees Gebruikersbeheer en Gebruikers aanmaken en toevoegen .