Met het menu-item Gebruikersbeheer kunt u in Sportlink Club de toegangsrechten per gebruiker bepalen en vastleggen. Met andere woorden: wat mag een gebruiker wel en/of niet in Sportlink Club aan handelingen uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan bijv. de ledenadministrateur, de penningmeester of de wedstrijdsecretaris.

De autorisatiestructuur is opgebouwd vanuit de menustructuur in Sportlink Club. Zo kunt u de penningmeester de rechten geven voor het contributiebeheer, de ledenadministrateur voor ledenbeheer en of relatiebeheer en de wedstrijdsecretaris voor wedstrijdzaken.

Op onderstaande pagina's is inzichtelijk welke werkzaamheden de gebruikers kunnen uitvoeren als ze de betreffende autorisaties krijgen.

Meer informatie over het aanmaken en of wijzigen van gebruikers kun je lezen bij Gebruikersbeheer.