Clubgenoten toegang geven tot Sportlink Club

Met het menu-item Gebruikersbeheer kun je in Sportlink Club de toegangsrechten per gebruiker bepalen en vastleggen. Met andere woorden: wat mag een gebruiker wel en/of niet in Sportlink Club aan handelingen uitvoeren. Ook kun je aan één rol meerdere gebruikers koppelen. Indien er geen geschikte rol is voor een gebruiker kun je speciaal voor deze gebruiker een nieuwe rol aanmaken met de gewenste autorisaties.

Om een gebruiker toegang te verlenen aan Sportlink Club moeten drie stappen worden doorlopen:

Let op:

Het kan gebeuren dat iemand met een gebruikersnaam een andere status binnen uw vereniging krijgt als hij het lidmaatschap opzegt.

1. Kies in het hoofdmenu voor Vereniging

2. Klik vervolgens op Beheer

3. Klik op Gebruikersbeheer

Onderstaand scherm verschijnt.

Rollen definiëren

In dit scherm staat het overzicht van actieve gebruikers, hier kun je nieuwe gebruikers aanmaken en bestaande gebruikers wijzigen of verwijderen. Gebruikers dienen gekoppeld te zijn aan een rol. Hoe je een rol aanmaakt lees je hieronder.

1. Klik in het scherm Gebruikersbeheer op het tabblad Rollen

2. Met de groene plus kun je een nieuwe rol aanmaken

Rechten toekennen aan een rol

1. Door te klikken op een al aanwezige rol kun je de rechten (autorisaties) hiervan aanpassen

In het scherm kun je een aantal rechten aanvinken. Als je een gebruiker alleen leesrechten wilt geven, vink dan ook de betreffende autorisatie in de middelste kolom aan.

Mag de gebruiker ook gegevens exporteren en of printen? Vink dan ook de kolom Exporteren toegestaan aan.

2. Sla de rol op

Nieuwe gebruikers voor Sportlink Club

Heeft de vrijwilliger die je toegang wilt geven tot het Sportlink Club programma ook een Sportlink- of KNVB account voor gebruik van zijn/haar app? Dan kan deze vrijwilliger dit account ook gebruiken voor het inloggen in Sportlink Club. Een stuk makkelijker voor je vrijwilliger, want deze hoeft nu maar één keer de inloggegevens voor Sportlink Club en de app te onthouden. 

1. Gebruiker toevoegen met een Sportlink / KNVB account

Neem de volgende stappen om het Sportlink of KNVB account voor de nieuwe vrijwilliger toe te voegen:

1. Ga naar Vereniging - Beheer - Gebruikersbeheer en klik rechts onderin op het groene plusje.

2 Zie het scherm "Nieuwe gebruiker"

3. Vul bij de gebruikersnaam het e-mailadres van de vrijwilliger in waarmee deze persoon inlogt in de app. Dit is het Sportlink of KNVB account, selecteer de persoon en geef aan welke rol hij krijgt. Sla tot slot deze gegevens op.

Nu wordt gecontroleerd of het ingevoerde e-mailadres inderdaad een bestaand Sportlink of KNVB account is. Is dit e-mailadres nog niet bekend? Dan krijg je onderstaande melding. 

De vrijwilliger dient dan eerst het e-mailadres te registeren om een account aan te maken. 

Is het account aangemaakt? Dan zie je de gebruikersnaam op het gebruikersoverzicht. Je kunt nu de vrijwilliger informeren dat hij/ zij kan inloggen met het Sportlink of KNVB account in Sportlink Club

Op het inlogscherm kiest hij nu voor Sportlink of KNVB account

Bestaande Sportlink Club gebruikers omzetten naar een Sportlink/ KNVB account

Om voor bestaande gebruikers van Sportlink Club een Sportlink account of KNVB account aan te kunnen maken is het belangrijk dat je eerst het oude Sportlink Club account verwijderd. Het is namelijk niet mogelijk om voor één persoon een Sportlink Club account en een Sportlink / KNVB account te maaccounts aan te maken.   

Verwijder account

Selecteer de gebruikersnaam en klik op de prullenbak. 

Het oude account is verwijderd. Je kunt nu direct een nieuw Sportlink of KNVB account aanmaken.

Wat gebeurt er als de lidsoort van een persoon wijzigt?

Als de lidsoort van een aan een gebruikersnaam gekoppelde persoon wijzigt - dus bijvoorbeeld van bondslid naar verenigingslid, van bondslid naar oud-bondslid of van relatie naar bondslid - vervalt de betreffende gebruikersnaam. Deze is nog in te zien door de beheerder maar kan niet meer worden aangepast. De beheerder kan deze gebruikersnaam verwijderen en desgewenst een nieuwe aanmaken.