Clubgenoten toegang geven tot Sportlink Club

Met het menu-item Gebruikersbeheer kan je in Sportlink Club de toegangsrechten per gebruiker bepalen en vastleggen. Met andere woorden: wat mag een gebruiker wel of niet in Sportlink Club aan handelingen uitvoeren. Ook kun je aan één rol meerdere gebruikers koppelen. Wanneer er nog geen geschikte rol bestaat voor een gebruiker, dan kan je voor deze gebruiker een nieuwe rol aanmaken en de rechten instellen.

Om een gebruiker toegang te verlenen aan Sportlink Club moeten drie stappen worden doorlopen:

Let op:

Het kan gebeuren dat iemand met een gebruikersnaam een andere status binnen uw vereniging krijgt als hij het lidmaatschap opzegt.

Open het Systeemgebruikersbeheer

1. Kies in het hoofdmenu voor Vereniging

2. Klik vervolgens op Beheer

3. Klik op Gebruikersbeheer

Onderstaand scherm verschijnt.

Rollen definiëren

Eenmaal geopend zie je binnen het tabblad "Gebruikers" het overzicht van de gebruikers, hier kan je nieuwe gebruikers aanmaken en bestaande gebruikers wijzigen of verwijderen.
Gebruikers dienen gekoppeld te zijn aan een rol. Hoe je een rol aanmaakt lees je hieronder.

1. Klik in het scherm Gebruikersbeheer op het tabblad Rollen

2. Met de groene plus (zichtbaar rechtsonder de weergegeven rollen) kan je een nieuwe rol aanmaken

Rechten toekennen aan een rol

1. Door te klikken op rol kan je de rechten hiervan aanpassen

In het scherm kan je een aantal rechten aanvinken. In de kolom "In rol (Schrijfrechten)" bepaal je tot welke onderdelen een gebruiker toegang krijgt. Wanneer je een gebruiker alleen leesrechten wilt geven, vink dan ook de betreffende autorisatie in de kolom "Alleen lezen" aan. De gebruiker met deze rol kan dan die gegevens wel bekijken, maar niet muteren.

Mag de gebruiker ook gegevens exporteren? Vink dan ook de autorisaties in de kolom "Exporteren toegestaan" aan.

2. Sla de rol op

Nieuwe Sportlink Club gebruikersaccounts toevoegen

Je kan alleen een gebruikersaccount aanmaken voor iemand die lid is van de vereniging.

Beschikt de persoon die je toegang wilt geven tot het Sportlink Club programma al over een Sportlink account of (voor voetbal) over een KNVB account voor gebruik van zijn/haar app? Dan kan deze vrijwilliger dit account ook gebruiken voor het inloggen in Sportlink Club. Een stuk makkelijker voor je vrijwilliger, want deze hoeft nu maar één keer de inloggegevens voor Sportlink Club en de app te onthouden.

Beschikt de persoon die je toegang wilt geven tot het Sportlink Club programma nog niet over een Sportlink account of (voor voetbal) over een KNVB account? Lees dan de informatie via Inloggen met het Sportlink en/of KNVB account en vraag de gebruiker om eerst een account aan te maken.


1. Gebruiker toevoegen met een Sportlink / KNVB account

Neem de volgende stappen om het Sportlink of KNVB account voor de nieuwe vrijwilliger toe te voegen:

1. Ga naar Vereniging - Beheer - Gebruikersbeheer en klik rechts onderin op het groene plusje.

2 Zie het scherm "Nieuwe gebruiker"

3. Vul bij de gebruikersnaam het e-mailadres van de vrijwilliger in waarmee deze persoon inlogt in de app. Dit is het Sportlink of KNVB account, selecteer de persoon en geef aan welke rol hij krijgt. Sla tot slot deze gegevens op.

Nu wordt gecontroleerd of het ingevoerde e-mailadres inderdaad een bestaand Sportlink of KNVB account is. Is dit e-mailadres nog niet bekend? Dan krijg je onderstaande melding. 

De vrijwilliger dient dan eerst het e-mailadres te registeren , voordat een account kan worden aangemaakt. 

Is het account aangemaakt? Dan zie je de gebruikersnaam op het gebruikersoverzicht. Je kunt nu de vrijwilliger informeren dat hij/zij in Sportlink Club kan inloggen met het Sportlink account of (voor voetbal) het KNVB account.

Bestaande Sportlink Club gebruikers omzetten naar een Sportlink/ KNVB account

Om voor bestaande gebruikersnamen van Sportlink Club een Sportlink account of (voor voetbal) een KNVB account aan te kunnen maken is het belangrijk dat je eerst de bestaande (oude) Sportlink Club gebruikersnaam verwijderd.   

Verwijder account


Selecteer de gebruikersnaam door er 1 x op te klikken en klik dan op de prullenbak. 

Het oude account wordt nu verwijderd. Je kunt direct een nieuw Sportlink account of (voor voetbal) een KNVB account aanmaken.

Wat gebeurt er als de lidsoort van een persoon wijzigt?

Als de lidsoort van een aan een gebruikersnaam gekoppelde persoon wijzigt - dus bijvoorbeeld van bondslid naar verenigingslid, van bondslid naar oud-bondslid of van relatie naar bondslid - vervalt de betreffende gebruikersnaam. Deze is nog in te zien door de beheerder maar kan niet meer worden aangepast. De beheerder kan deze gebruikersnaam verwijderen en desgewenst een nieuwe aanmaken.