Clubgenoten toegang geven tot Sportlink Club

Met het menu-item Gebruikersbeheer kun je in Sportlink Club de toegangsrechten per gebruiker bepalen en vastleggen. Met andere woorden: wat mag een gebruiker wel en/of niet in Sportlink Club aan handelingen uitvoeren. Ook kun je aan één rol meerdere gebruikers koppelen. Indien er geen geschikte rol is voor een gebruiker kun je speciaal voor deze gebruiker een nieuwe rol aanmaken met de gewenste autorisaties.

Om een gebruiker toegang te verlenen aan Sportlink Club moeten drie stappen worden doorlopen:

Let op:

Het kan gebeuren dat iemand met een gebruikersnaam een andere status binnen uw vereniging krijgt op het lidmaatschap opzegt.

1. Kies in het hoofdmenu voor Vereniging

2. Klik vervolgens op Beheer

3. Klik op Gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer.png

Onderstaand scherm verschijnt.

Rollen definiëren

In dit scherm staat het overzicht van actieve gebruikers, hier kun je nieuwe gebruikers aanmaken en bestaande gebruikers wijzigen of verwijderen. Gebruikers dienen gekoppeld te zijn aan een rol. Hoe je een rol aanmaakt lees je hieronder.

1. Klik in het scherm Gebruikersbeheer op het tabblad Rollen

2. Met de groene plus kun je een nieuwe rol aanmaken

Rechten toekennen aan een rol

1. Door te klikken op een al aanwezige rol kun je de rechten (autorisaties) hiervan aanpassen

In het scherm kun je een aantal rechten aanvinken. Als je een gebruiker alleen leesrechten wilt geven, vink dan ook de betreffende autorisatie in de middelste kolom aan.

Mag de gebruiker ook gegevens exporteren en of printen? Vink dan ook de kolom Exporteren toegestaan aan.

2. Sla de rol op

Gebruiker aanmaken of wijzigen / koppelen aan een (andere) rol

1. Klik op het tabblad Gebruikers

2. Maak een nieuwe gebruiker aan

  • Kies een gebruikersnaam (of vink de optie Gebruik relatiecode als gebruikersnaam aan).
  • Typ de eerste drie of meer letters van de achternaam van het lid in en klik op het vergrootglas om deze te zoeken in het ledenbestand. Het e-mailadres van het lid wordt opgehaald maar dit kan worden overschreven.
  • Vul het wachtwoord twee keer in. De nieuwe gebruiker zal bij de eerste keer inloggen dit wachtwoord verplicht moeten wijzigen.
  • Koppel tot slot de gebruiker aan een bestaande rol en sla op.

3. Wijzig een bestaande gebruiker

  • Open de te wijzigen gebruiker.
  • Wijzig de gewenste velden (de gebruikersnaam zelf mag niet gewijzigd worden).
  • Bij het instellen van een nieuw wachtwoord kun je de optie Wachtwoord wijzigen? aanvinken, zodat de gebruiker bij de eerste keer inloggen verplicht wordt een nieuw wachtwoord te kiezen.

Wat gebeurt er als de lidsoort van een persoon wijzigt

Als de lidsoort van een aan een gebruikersnaam gekoppelde persoon wijzigt - dus bijvoorbeeld van bondslid naar verenigingslid, van bondslid naar oud-bondslid of van relatie naar bondslid - vervalt de betreffende gebruikersnaam. Deze is nog in te zien door de beheerder maar kan niet meer worden aangepast. De beheerder kan deze gebruikersnaam verwijderen en desgewenst een nieuwe aanmaken.