De gegevens die bij het toevoegen van een nieuw persoon worden ingevoerd, zijn zichtbaar onder de tabbladen Persoon en Contactgegevens. Het tabblad Persoon is opgedeeld in drie segmenten: Persoonsgegevens, Adresgegevens en Communicatie & Privacy. Het tabblad Contactgegevens is opgedeeld in twee segmenten: Contactgegevens en Contactdossiers


Tabblad Persoon

Tabblad Contactgegevens:

Persoonsgegevens

Het tabblad Persoon is de plek om adres- en communicatiegegevens te wijzigen als een lid bijvoorbeeld verhuist. Naast adresgegevens komt het regelmatig voor dat leden van e-mailadres of telefoonnummer wisselen. Deze kun je aanpassen in het gedeelte contactgegevens.

Let op:

Afhankelijk van uw bond heeft het gevolgen als je de persoonsgegevens van het lid wijzigt. Als het lid waarvoor je de persoonsgegevens wijzigt een lidmaatschap bij meerdere verenigingen heeft, zullen sommige wijzigingen in jullie administratie ook zichtbaar worden bij de andere verenigingen waarbij dit lid geregistreerd staat.

Voor korfbalverenigingen is het niet toegestaan het geslacht en de geboortedatum te wijzigen. 

Let op:

Afhankelijk van uw bond zal, indien er gegevens van de verenigingssecretaris wijzigen, de vraag gesteld worden of ook het correspondentie-adres van de vereniging moet wijzigen.

Privacyniveau instellen

In Sportlink Club en in de app is het mogelijk om per persoon het privacyniveau in te stellen. Afhankelijk van je bond kan je de volgende niveaus in stellen: Privé(Afgeschermd), Beperkt, Normaal en Open(niet voor KNVB). Het is alleen mogelijk om de zichtbaarheid aan te passen indien deze op Beperkt, Normaal of Open staat. 

Standaard staat voor elk nieuw lid het privacyniveau ingesteld op Afgeschermd. Meer informatie over het instellen van het privacy niveau in de app van jouw bond en de KNVB-Wedstrijdzaken-app vind je hier: Instellingen en Welke privacy niveaus zijn er binnen de apps van sportlink?

In Sportlink Club moet het privacyniveau onder het tabblad Persoon in het segment Communicatie & Privacy ingesteld worden.

Op onderstaande pagina's staat beschreven hoe met de zichtbaarheid per niveau wordt omgegaan:

Privacyverklaring

Met de invoering van AVG is het belangrijk dat de leden akkoord gaan met de privacyverklaring van de vereniging en de bond. Bij de persoonsgegevens kan je aanvinken of het lid jullie privacyverklaring en/of die van jullie bond heeft gelezen. Houd er wel rekening mee dat je moet kunnen aantonen dat je de persoon over de betreffende verklaring geïnformeerd hebt. 

Het is mogelijk dat de bond nog geen privacyverklaring beschikbaar heeft op de website. Hierover dien je contact op te nemen met de bond.

Foto toevoegen

Om de gegevens van de persoon compleet te maken, bestaat de mogelijkheid om een (pas)foto toe te voegen. Als er al een foto is toegevoegd, moet deze eerst verwijderd worden.

Neem de volgende stappen om een foto toe te voegen:

1. Klik op ..klik om een foto te kiezen

Als er al een foto is toegevoegd, klik dan op de foto om deze door een nieuwe foto te vervangen. Onderstaand scherm verschijnt:

2. Zoek de foto van het betreffende lid op

3. Klik op Open om de foto toe te voegen aan het lid

De foto is nu zichtbaar op het tabblad Persoon:

Let op:

Het bestand moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Formaten zoals PDF, BMP of TIFF zijn niet toegestaan. Om de kwaliteit van de foto's te behouden, adviseren wij u om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan 2 megapixel (1600x1200). De foto's worden in Sportlink Club altijd geschaald naar het formaat 800x600.

Let op:

Het verschilt per bond wanneer de foto gewijzigd mag worden. In de ingestelde periode mogen leden hun eigen foto wijzigen via de app die voor de desbetreffende bond in gebruik is. Hier vind je de ingestelde periode.

Foto bekijken/openen

Wil je de foto openen om hem beter te kunnen bekijken?

1. Klik op 

Foto verwijderen

Is de foto van de persoon niet recent of heeft de persoon een nieuwe foto aangeleverd? Dan kan de foto worden verwijderd en een nieuwe toegevoegd.

1. Klik op

Klik hier voor extra informatie voor volleybalverenigingen

Let op:

Bij volleybalverenigingen is een foto van een bondslid verplicht, anders wordt er geen spelerskaart aangemaakt.

Overzicht van leden wel of niet een foto

Wil je in één oogopslag zien welke leden nog geen pasfoto hebben? Dit kan heel eenvoudig via het zoekscherm teams. Met behulp van de knop Kolommen wijzigen kun je de kolom Heeft foto? toevoegen (zie afbeelding hieronder).


Contact via ouders

Door een vinkje achter Contact via ouder(s)/ verzorger(s) te zetten, worden op verschillende plaatsen in Sportlink Club de e-mails naar de e-mailadressen gestuurd die hier ingesteld staan.

Info:

Denk hierbij bijvoorbeeld aan contributiefacturen van jeugdleden en aan e-mails aan de ouders van de jeugdleden. Meer informatie over contributie: Club.Contributie.

Type persoon of lidsoort wijzigen

Binnen een vereniging komt het regelmatig voor dat leden hun lidmaatschap opzeggen. Op het tabblad Persoon kun je met de knop  het soort lidmaatschap wijzigen. Leden die opzeggen kun je per direct of op een datum in de toekomst registreren als oud-lid. Op de opgegeven datum zal een bondslid worden afgemeld bij de bond.