Beheer vrijwilligerswerk

Op het tabblad Vrijwilligerswerk is inzichtelijk welke vrijwilligerstaken aan de persoon toegekend zijn. Deze informatie is alleen zichtbaar als uw vereniging gebruik maakt van de vrijwilligersmodule. Dit is een extra module op Sportlink Club. Indien uw vereniging hiervan geen gebruik maakt zal dit tabblad niet beschikbaar zijn.