Betalingskenmerken worden in Sportlink Club altijd gekoppeld aan een debiteur of een crediteur. Dit betekent dat ontvangsten en/of betalingen die niet in een sub-administratie worden geregistreerd als openstaande post een referentie hebben die verwijst naar de betreffende debiteur of crediteur. Aan de hand van een voorbeeld wordt dit toegelicht.


Voorbeeld:

Betalingen van energiekosten aan de energiemaatschappij gaan veelal via een maandelijkse automatische incasso, waarvoor de vereniging dus een machtiging aan de betreffende energiemaatschappij heeft gegeven. Om informatie over het matchen van de betaling te kunnen vastleggen moet de energiemaatschappij dus als crediteur bekend zijn, ondanks dat er geen openstaande posten via het dagboek inkopen zijn gecreëerd. De informatie voor het matchen noemen we Betalingskenmerken die we bij de debiteur/crediteur vastleggen.

Bij de Laatst gebruikte betalingskenmerken (niet wijzigbaar) staat informatie over het laatste kenmerk dat via een bankafschrift is vastgelegd bij de betaling respectievelijk de ontvangst.

Bij Ingestelde betalingskenmerken kan de informatie uit Laatst gebruikte betalingskenmerken als ondersteuning dienen bij de handmatig in te voeren betalingskenmerken. Neem de volgende stappen om informatie over het betalingskenmerk toe te voegen:

1. Zoek de organisatie waarbij u een adres wilt toevoegen

Lees op de pagina Zoek organisaties hoe u een organisatie kunt zoeken.

2. Dubbelklik op de gevonden organisatie

3. Klik op het tabblad Betalingskenmerken

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

5. Selecteer of het een Debiteur of een Crediteur betreft

6. Selecteer de grootboekrekening waarop de kosten geboekt moeten worden

7. Selecteer de gewenste btw-instelling

8. Voeg het gewenste kenmerk in

9. Klik op