Net als bij leden kunnen betalingen van debiteuren ook via een incasso worden geïnd. Op het tabblad Machtigingen kunnen deze gegevens worden vastgelegd.

Neem de volgende stappen om machtigingsgegevens vast te leggen:

1. Zoek de organisatie waarbij u een adres wilt toevoegen

Lees op de pagina Zoek organisaties hoe u een organisatie kunt zoeken.

2. Dubbelklik op de gevonden organisatie

3. Klik op het tabblad Machtigingen

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

5. Kies Eenmalige of een Doorlopende/Periodieke machtiging

Kiest u voor Doorlopend/periodiek, dan verschijnt er een extra dropdown waarin u de Frequentie kunt bepalen.

6. Vul de datum van uitgifte in (datum van ondertekening).

7. Vul het maximale bedrag per Incasso in

Let op: Het maximum bedrag per incasso is ook van belang en er wordt bij het aanmaken van het euro incasso bestand op gecontroleerd dat dit bedrag niet wordt overschreden. De eerste incasso na de ingangsdatum wordt gekenmerkt als ‘Eerste keer’ en de daaropvolgende worden gekenmerkt als 'Periodiek’. Vanaf de datum van uitgifte wordt bijgehouden hoeveel maal er is geïnd.

8. Klik op

Nadat de machtiging is toegevoegd verschijnt het volgende scherm:

Hierbij valt op dat er nu een uniek machtigingskenmerk aan gekoppeld is. Dit kenmerk is opgebouwd uit het relatienummer van de vereniging en een volgnummer. Het unieke kenmerk is een vereiste voor de uitvoering van een euro incasso bestand.

Toevoegen gescande ondertekende machtiging

Een ondertekende machtiging kan worden gescand en gekoppeld worden aan de registratie van de machtiging bij de organisatie. Neem de volgende stappen om het document toe te voegen:

1. Ga naar tabblad Machtigingen

2. Selecteer de machtiging waarbij u een ingescande machtiging wilt toevoegen

3. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

4. Klik op

5. Selecteer het gewenste document

6. Klik op de knop Open .

Het document wordt nu toegevoegd. U kunt het document een Naam en Omschrijving geven.

7. Klik op

Nadat de machtiging is toegevoegd verschijnt het volgende scherm:

8. Klik op