Leden indelen

In Sportlink Club onderscheiden we een tweetal verschillende soorten spelactiviteiten/sporten:

 • Bondssporten
 • Verenigingssporten

Bondssporten

Voor een aantal bonden geldt dat de bond sporten heeft gedefinieerd. Deze zogenaamde bondssporten zijn standaard in Sportlink Club beschikbaar. Onderstaand een overzicht van de bonden die bondssporten hebben gedefinieerd. Bondssporten kun je niet wijzigen of verwijderen. Bondssporten die worden gekoppeld aan een lid worden uitgewisseld met de bond.

 • Atletiekunie
 • JBN
 • KNHB
 • KNKV
 • KNVB
 • KNZB
 • Nevobo
 • NHV
 • Reddingsbrigade Nederland

Verenigingssporten aanmaken

Indien er binnen jouw vereniging ook sporten worden beoefend die niet door de bond zijn gedefinieerd, dan kun je deze sporten zelf aanmaken. Dit worden verenigingssporten genoemd in Sportlink Club. Verenigingssporten die worden gekoppeld aan een lid worden niet uitgewisseld met de bond. Aan een lid kunnen zowel bonds- als verenigingssporten gekoppeld worden.

Voor het aanmaken van verenigingssporten neem je de volgende stappen:

1. Kies voor Vereniging

2. Kies voor Onderhoud

3. En kies vervolgens voor Sporten

Onderstaand scherm verschijnt.

In het bovenste deel van het scherm worden indien van toepassing de bondssporten weergegeven. In het onderste deel van het scherm kun je de verenigingssporten toevoegen.

4. Klik op

Onderstaand scherm wordt getoond.

5. Geef in het veld Spelactiviteit de naam van de verenigingssport aan

6. Geef het Speltype aan

7. Kies uit de dropdown de speeldag (indien niet van belang, kies dan Week )

8. Klik tenslotte op

De verenigingssport is aangemaakt en verschijnt in het overzichtsscherm.

Verenigingssport wijzigen

Wil je de gegevens van een verenigingssport wijzigen, neem dan de volgende stappen:

1. Dubbelklik op de rij van de verenigingssport die je wilt wijzigen

2. Pas de gegevens die je wilt wijzigen aan

3. Tenslotte klik je op

De gegevens van het betreffende functie zijn nu aangepast.

Verenigingssport verwijderen

Je kunt de gedefinieerde verenigingssport ook verwijderen. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Klik op de rij van de verenigingssport die je wilt verwijderen

2. Klik vervolgens op

Zijn er personen gekoppeld aan de verenigingssport die je probeert te verwijderen dan verschijnt onderstaande melding.

3. Klik op Ja indien je de verenigingssport uit de gehele Sportlink Club administratie wilt verwijderen

4. Klik op Nee wanneer je het verenigingssport toch wilt behouden

De verenigingssport blijft nu in het overzicht staan en wordt niet verwijderd.