Leeftijdsgebonden contributie kan groepsgewijs aan leden worden toegekend (gekoppeld) op basis van de indeling in een leeftijdscategorie. Het is dus niet nodig om de contributieproducten stuk voor stuk aan een lid te koppelen, tenzij u een afwijkend bedrag voor een bepaald lid wilt hanteren.

Onder het tabblad Contributie worden de bedragen van de verschillende leeftijdsgebonden contributieproducten getoond die gekopieerd zijn uit een voorafgaand seizoen. In het tabblad bevinden zich sub-tabbladen voor de verschillende spelactiviteiten die de vereniging kent. Dit kunnen spelactiviteiten zijn die door de bond en door de vereniging zélf zijn gedefinieerd (meer informatie zie: Eigen sport- en spelactiviteiten aanmaken ). Afhankelijk van de gedefinieerde spelactiviteiten en leeftijdscategorieën verschijnen de betreffende tabbladen.

Gerelateerde onderwerpen

Instellen contributiebedragen

Indien voor de eerste keer gewerkt wordt met de contributiemodule zullen er geen bedragen getoond worden. Volg onderstaande stappen om de bedragen in te voeren en/- of de bedragen te wijzigen.

1. Selecteer het tabblad Producten om bedragen in te voeren of te wijzigen

Het volgende scherm verschijnt:

2. Klik dubbel op een regel om de omschrijving (deze wordt op de factuur getoond), de bedragen of een grootboek in te voeren of te wijzigen

Het volgende scherm verschijnt:

3. Vul de bedragen in en controleer de overige velden

4. En klik vervolgens op

Verenigingscontributie

Een bijzonder tabblad is de Verenigingscontributie . Ook als deze speltypes niet gedefinieerd zijn, is dit tabblad aanwezig. Hiermee heeft u de mogelijkheid om een basis contributiebedrag voor uw leden te definiëren. Daarnaast kunnen bedragen per speltype worden gedefinieerd.

Door de splitsing van 'Verenigingscontributie' en 'Spelactiviteiten Contributie' kan er een onderverdeling gemaakt worden tussen:

  1. Niet - spelende leden (alleen verenigingscontributie)
  2. Spelende leden (verenigingscontributie + spelactiviteiten contributie)

 

Koppelen leeftijdsgebonden contributie

De leeftijdsgebonden contributie, betaalperiode en betaalwijze (meer informatie zie: Instellingen Contributie ) vormen samen een Contributieprofiel. Aan de hand van dat profiel wordt het contributiebedrag bepaald dat een lid per periode moet betalen. Bij het detailscherm van een lid kan per lid een koppeling worden gelegd, eventueel met een afwijkend bedrag (meer informatie zie: Producten en facturen ). In de contributiemodule kan met onderstaande functie groepsgewijs de contributie worden toegekend aan personen (koppelen).

Op het tabblad Te Koppelen staan personen die op basis van hun contributieprofiel gekoppeld kunnen worden.

1. Verwijder de vinkjes bij de leden die u niet wilt meenemen in de koppeling

2. Klik met de rechtermuisknop op de kolom Selecteer om alle personen te (de)selecteren of de selectie om te keren

3. Klik op

4. Klik op Ja

De personen waarbij u het vinkje had verwijderd blijven zichtbaar. 

Ontkoppelen leeftijdsgebonden contributie

Op het tabblad Gekoppeld worden alle gelegde koppelingen van de leeftijdsgebonden contributieproducten getoond.

Er kunnen meerdere regels voor één lid zijn, bijvoorbeeld regel met Verenigingscontributie en een regel met contributie gebaseerd op een spelactiviteit. Per regel / contributieproduct kan door middel van een vinkje worden aangegeven of deze ontkoppeld moet worden. In de laatste kolom kunt u het betreffende contributieproduct zien dat aan het lid gekoppeld is.

1. Selecteer in de linker kolom de personen die u wilt ontkoppelen

Door middel van de rechtermuisknop op de kolom Selecteer kan de selectie ongedaan of omgekeerd worden. 

2. Klik op

De volgende melding verschijnt.

3. Klik op Ja

De niet geselecteerde personen blijven in de lijst staan.