Het besloten e-mailsysteem is een systeem dat wordt gebruikt om ad-hoc of periodiek informatie te verstrekken aan de verenigingen. Standaard is het systeem zo ingericht dat de KNVB alleen berichten verstuurd naar een vast e-mailadres. Het e-mailadres bestaat uit de relatiecode@club.knvb.nl. Bijvoorbeeld BBBB00A@club.knvb.nl .

Een ander onderdeel van het besloten e-mailsysteem is dat de verenigingen doorstuuradressen kunnen instellen . De doorstuur mogelijkheid zorgt ervoor dat de wedstrijdwijzigingen, financiële post, digitale tuchtbrieven of andere correspondentie automatisch wordt doorgestuurd naar de privé e-mailadressen van kaderleden binnen de vereniging.

Voor verenigingen is de e-mailbox opgenomen in Sportlink Club. Naast het lezen van de e-mailberichten kan de vereniging ook de doorstuuradressen beheren in Sportlink Club.

Info: Gebruikers met de rol administrator of de gebruikersnaam beheer kunnen doorstuuradressen onderhouden. Meer informatie lees Autorisaties .


Welke abonnementen zijn er in gebruik?

 • Wedstrijdwijzigingen Veld : De informatie is bedoeld voor het wedstrijdsecretariaat. Wijzigingen na publicatiedatum van veldvoetbalwedstrijden zijn weergegeven in de e-mail.
 • Wedstrijdwijzigingen Zaal : De informatie is bedoeld voor het wedstrijdsecretariaat. Wijzigingen na publicatiedatum van zaalvoetbalwedstrijden zijn weergegeven in de e-mail
 • Digitale tuchtbrieven : Tuchtinformatie (schorsingen, uitsluitingen, rode kaarten e.d.) ontvangt de vereniging op dit abonnement
 • Financiële post : De informatie is bedoeld voor de penningmeester van de vereniging en personen die zich met financiën bezighouden
 • Jeugdvoetbal: De informatie is bedoeld voor clubvrijwilligers die betrokken zijn bij het jeugd veldvoetbal, zoals de jeugdvoorzitter, secretaris jeugdvoetbal, bestuurslid jeugdzaken en/ of de afdelingscoördinatoren jeugd. Voorbeeld: over Jeugdvoetbaldagen, straat-en schoolvoetbal of kortingsactie jeugd m.b.t. tickets Nederlands
 • Seniorenvoetbal : De informatie is speciaal bedoeld voor clubvrijwilligers die betrokken zijn bij het senioren veldvoetbal, zoals de wedstrijdsecretaris senioren, wedstrijdsecretaris lagere elftallen. Voorbeeld: Informatie over aanmelding 7x7 35/45 + voetbal, promotie/degradatie aanpassingen.
 • Meisjes/ vrouwenvoetbal : De informatie is speciaal voor clubvrijwilligers in het meisjes/ vrouwen veldvoetbal. Voorbeeld: Mailings over KNVB Vriendinnendag, uitnodiging voor een themabijeenkomst meisjes/vrouwenvoetbal of tickets voor BeNeLeague/ Nederlands Vrouwenelftal wedstrijden.
 • Voetbaltechnische zaken: De informatie betreft specifieke informatie over Voetbaltechnische zaken. Deze is bestemd voor uw trainer/ coaches, bestuurslid technische zaken, technisch jeugdcoordinator, etc. Voorbeeld: Mailings over trainingsvormen, trainingscursussen e.d.
 • Webmaster : Mailiings speciaal gericht aan de webmaster van de vereniging. De webmaster wordt hierbij gezien als degene die de verenigingswebsite bijhoudt. Dit abonnement is bedoeld om kant en klare, opgemaakte (tekst/ banner), die gereed is voor publicatie, te mailen naar de webmaster. De webmaster wordt dan verzocht deze tekst te plaatsen op de vereningswebsite. Omdat ook berichten uit andere abonnementen geschikt kunnen zijn voor publicatie op de verenigingswebsite, adviseert de KNVB de verenigingen de webmaster ook in andere abonnementen bij de doorstuuradressen op te nemen.
 • Bestuursberichten : Mailings speciaal gericht aan de leden van de verenigingsbesturen over bestuursaangelegenheden bij veldvoetbalverenigingen. Voorbeeld: Uitnodigingen voor de regiovergaderingen, kleinschalige bijeenkomsten, bestuursmededelingen.
 • Zaalvoetbal : Mailings over alle soorten zaalvoetbalonderwerpen. Binnen het zaalvoetbal wordt in de mailings niet het onderscheid gemaakt in doelgroepen.

Neem de volgende stappen om de e-mails te openen:

1. Ga naar Vereniging

2. Kies Verenigings e-mail

3. En kies vervolgens voor Inbox

Het volgende scherm wordt getoond.

4. Selecteer het bericht dat u wilt lezen