Toevoegen Ereleden en Contactpersonen

Om de functie Erelid van de vereniging of Contactpersoon van de speldiscipline toe te kunnen voegen dient het lid een bondslid te zijn. Neem de volgende stappen om deze functie toe te voegen:

1. Zoek het betreffende lid op.

Meer informatie zie Zoek leden en relaties .

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad Verenigingsfuncties

Een functie kun je toevoegen in het vak Functies:

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

5. Pas indien gewenst de Registratiedatum aan

6. Selecteer Erelid van de vereniging of een Contactpersoon

Deze functies worden ook aan de bond doorgegeven.

Let op:

De ingangsdatum van bondsfuncties is altijd gelijk aan de datum van aanmaken. Alleen de bond kan deze datum veranderen.

Let op:

Het systeem staat niet toe dat één en dezelfde functie tweemaal aan dezelfde persoon wordt toegekend.