U bepaalt zelf het moment waarop u de boekingen definitief wilt verwerken. Dit doet u door een datum range op te geven binnen een boekjaar. Het definitief verwerken van de boekingen heeft tot gevolg dat deze niet meer gecorrigeerd kunnen worden, anders dan door middel van een memoriaalboeking.

Zolang de boekingen niet verwerkt worden is het niet mogelijk om een definitieve balans en een definitief winst- en verliesoverzicht op te maken.

Om de boekingen te verwerken neemt u de volgende stappen:

 1. Ga naar  Boekhouding  in het menu 

 2. Kies voor  Boekingen definitief maken  

 
   Heeft u niet de beschikking over de Boekhoudmodule? 

Ook dan is het mogelijk om voor het aanmaken van een nieuw boekjaar de nog openstaande boekingen te verwerken. Volgt u hiervoor de stappen die volgen op het klikken op

Er wordt nu automatisch een nieuwe verwerkingsrun aangemaakt en het scherm Boekingen verwerken verschijnt. U kunt verder met stap 4.


 

3. Klik op  Boekingen definitief maken 

4. Vul de verschillende velden in

 

 Let op:  De verschillende velden in dit scherm worden onderstaand toegelicht:

 Boekjaar:  Hier kiest u het boekjaar waarin de boekstukken voorkomen die u wilt verwerken.

 Datum boekstuk v/a en Datum boekstuk t/m:  Hier geeft u de datum range op van de te verwerken boekstuknummers.

 Dagboek:  Hier selecteert u de te verwerken dagboeken door middel van de  Ctrl toets  .

U kunt alle boekingen tegelijk verwerken, maar zorgt u ervoor dat er nooit meer dan 5.000 tot maximaal 10.000 boekingen (afhankelijk van het geheugen van uw PC) verwerkt gaan worden. Door per boekstuk en/of een kleine datumrange te kiezen kunt u dit aantal beïnvloeden.

 

 5. Klik op 

Onderstaand scherm verschijnt:

Hier worden de te verwerken boekingen weergegeven.

 6. Controleer of alle boekingen juist en volledig zijn 

Wilt u de datumrange of de geselecteerde dagboeken wijzigen, dan neemt u de volgende stappen:

 7. Klik op 

 8. Wijzig de datumrange of de geselecteerde dagboeken 

 9. Klik vervolgens op 

 10. Controleer nogmaals of alle boekingen juist en volledig zijn 

 11. Klik nogmaals op 

Onderstaande melding wordt getoond:

 12. Kies voor  Ja  

Onderstaand scherm verschijnt: