Rapportages zijn alleen opvraagbaar na de verwerking van de transacties. Zijn nog niet alle boekingen verwerkt, dan geeft de rapportage alleen de cijfers weer aan de hand van de laatst verwerkte boekingen.


Om de rapportage van het BTW overzicht op te vragen, neemt u de volgende stappen:

1. Klik op Boekhouding

2. Kies Rapportages

3. Klik op BTW overzicht 

Onderstaand scherm verschijnt:

4. Selecteer het gewenste Boekjaar 

5. Geef de Datum boekstuk v/a aan

6. Geef de Datum boekstuk t/m aan 

7. Selecteer het Formaat waarin u de rapportage wil weergeven

8. Klik op 

Onderstaand wordt de rapportage BTW overzicht weergegeven in een PDF format: