Voordat je de bankafschriften daadwerkelijk kan inlezen is het raadzaam enkele voorbereidingen te treffen. Volg deze stappen zodat het inlezen gemakkelijk verloopt: 

Stap 1: Maak voor elk bankrekeningnummer een grootboekrekening aan. Boekhouding - Instellingen - Grootboekrekeningen. 

Stap 2: Koppel de camt tussenrekening aan een vast grootboekrekening (maak deze evt. aan, zie stap 1) Boekhouding - Instellingen-Vaste Grootboekrekeningen

Stap 3: Maak voor elk bankrekeningnummer een bankboek aan en koppel deze aan een grootboekrekening. Boekhouding-Instellingen-Dagboek-Bank.

Let op: Is je huisbank de ING? En hebben de betaal- en spaarrekening hetzelfde IBANnummer? Dan is het niet mogelijk om de bankafschriften in te lezen op de spaarrekening. Bij de spaarrekening moet het rekeningtype op 'niet IBAN' blijven staan.

Stap 4: Wanneer gebruik gemaakt wordt van de dagboeken inkoopen/of verkoop, maak dan voor de debiteuren en crediteuren organisaties aan. Dit kan via het menu Organisaties-Nieuwe organisatie. 

Stap 5: Stel de betalingskenmerken in via het menu Organistaties-Zoek Organisaties. Kies de organisatie en kies tabblad Betalingskenmerken.

Stap 6: Download het CAMT.053 bestand via je internetbankieren. Dit is altijd ee XML bestand. 

Tip: Wij adviseren je om een map op je computer aan te maken waar je de bestanden opslaat, zodat je de bestanden eenvoudig terug kunt vinden. Binnen deze map kan je 2 sub mappen aanmaken: de reeds ingelezen bestanden en de bestanden die nog ingelezen moeten worden. Alle stappen gevolgd? Nu ben je klaar om deze bankafschriften in te lezen. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar Boekhouding

2. Kies voor Dagboeken

3. Kies voor Inlezen bankafschriften (CAMT.053)

Het volgende scherm wordt getoond.

4. Klik op

Het volgende scherm wordt geopend.

5. Open het bestand met de bankafschriften die u wilt inlezen

Formaat
Sinds 2014 is het zogenoemde CAMT.053 formaat door de banken geïntroduceerd. Andere formaten zoals MT940 en CSV, zullen op den duur verdwijnen. Sportlink Club ondersteunt daarom alleen het op XML gebaseerde CAMT.053 formaat. Verenigingen die werken met automatische incasso zijn al bekend met het XML formaat. De standaard die door de banken voor automatische incasso wordt gehanteerd is bekend als PAIN.008


Het volgende scherm wordt getoond.

Let op: De volgende melding verschijnt indien er geen dagboek geconfigureerd is voor de betreffende bankrekening. Zie stap 2.

6. Klik op 

Het volgende scherm wordt getoond.

Indien gewenst kan je nu de wijzigingen doorvoeren.