Bedragen die namens uw vereniging automatisch geïncasseerd zijn, kunnen binnen een termijn van een aantal weken worden teruggedraaid. Voor het storneren van een factuur neemt u de volgende stappen:

1. Ga naar Boekhouding

2. Klik op Dagboeken

3. Klik op Bank

Het volgende scherm wordt geopend:

4. Klik op

5. Vul bij Grootboekrekening in: Debiteuren contributie

6. Klik op

Het volgende scherm wordt geopend:

7. Vul een deel van de Achternaam, Rekening of Factuurnummer in

8. Klik op

De reeds afgeletterde facturen verschijnen.

9. Selecteer de factuur die gestorneerd moet worden

10. Klik op

11. Klik op

De gestorneerde factuur staat nu weer als openstaande post geregistreerd.